Theologisch docent/toeruster in Albanië

In het zendingsteam in Albanië is ruimte voor een 

theologisch docent/toeruster


ZGG werkt sinds 1994 in het zuiden en midden van Albanië. In Delvinë, Tepelenë en Durrës zijn zendingsgemeenten ontstaan. Het zendingsteam werkt inmiddels samen met lokale werkers die opgeleid worden voor taken als evangelist, vrouwen- en kinderwerker. In de toekomst kan ook hopelijk iemand als predikant opgeleid worden. 
In Durrës functioneert sinds enkele jaren een kleine gereformeerde theologische opleiding voor hen die in de lokale gemeenten willen dienen. Voor het verzorgen van deze opleiding wordt samengewerkt met een predikant van een verwante presbyteriale gemeente. Daarnaast kunnen er cursussen aangeboden worden aan hen die actief zijn in kinder-, jeugd- en vrouwenwerk. 
Voor de continuïteit en versterking van het werk van de huidige toeruster van ZGG zoeken we nog een theologisch docent/toeruster.

Taakinhoud

- Het geven van theologisch onderwijs, binnen de opleiding en zo nodig in gemeenten.
- Samen met andere teamleden verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het zendingswerk van ZGG in Albanië.

Vereisten

- theologische opleiding (master)
- ambtelijke en/of onderwijservaring is een pré
- bereidheid Albanees te leren; goede taalvaardigheid
- in staat om soepel om te gaan met cultuurverschillen
- flexibele instelling, stabiele persoonlijkheid en goede contactuele eigenschappen
- volharding en geduld

Omdat de functie het nodige vraagt, zoeken wij iemand van 30 jaar of ouder. In verband met de samenstelling van het team zoeken wij een echtpaar. Het betreft een uitzending voor ten minste vijf jaar.
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten en zich verbonden voelen met de zendingsopdracht zoals die namens onze gemeenten gestalte krijgt. 

Voor inlichtingen over deze functie kan contact worden opgenomen met de heer P. Eikelboom, directeur (kantoor 0348-489950, privé 0318-634626) of ds. P.D. den Haan, secretaris van het zendingsdeputaatschap (0548-521309).