Zendingswerkers in het Midden-Oosten

ZGG verricht zendingswerk door het uitzenden van zendingswerkers naar onbereikte mensen in landen met andere culturen. Het gaat zowel om openlijk zendingswerk als om uitzendingen naar gesloten gebieden.
In het gesloten gebied in het Midden-Oosten werken de deputaatschappen voor Bijzondere Noden, Israël en Zending samen. Voor dit gebied zoeken we

twee zendingswerkers


De eerste periode na uitzending omvat voor beide werkers een taal- en cultuurstudie van minimaal twee jaar. In de loop van de tijd vindt oriëntatie plaats op de uiteindelijke vestigingsplaats.

Profiel A

Werkzaamheden
- Het uitdragen van het Evangelie in woord en daad;
- Samen met andere teamleden verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering en ontwikkeling van het (zendings)werk in het Midden-Oosten.

Profiel B

Werkzaamheden
- Het uitdragen van het Evangelie in woord en daad, met gerichte aandacht voor de publicatie van (digitaal) theologisch materiaal;
- Samen met andere teamleden verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering en ontwikkeling van het (zendings)werk in het Midden-Oosten.

Vereisten voor beide profielen
- theologische opleiding is een pré
- hart voor kerkelijke zending, in verbondenheid met onze gemeenten
- bereidheid om Arabisch te leren; goede taalvaardigheid
- in staat om soepel om te gaan met cultuurverschillen
- flexibele instelling, stabiele persoonlijkheid en goede contactuele eigenschappen
- volharding en geduld

Sollicitatieprocedure

Meer informatie over de functie-inhoud of sollicitatieprocedure kun je opvragen bij dhr. J.H.C. Kooijman, missioloog en toeruster ZGG. Kantoor: 0348-48 99 50. Privé: 06-55 72 13 34.
Een sollicitatiebrief met cv en referenties kun je tot uiterlijk 7 maart 2024 schrijven aan dhr. J.H.C. (Jan-Kees) Kooijman. Mail de brief naar info@zgg.nl.

Het eerste gesprek met het Midden-Oosten Overleg vindt plaats op donderdagmorgen 14 maart 2024. Een eventueel vervolggesprek met het Algemeen Bestuur van ZGG vindt plaats op vrijdagmorgen 12 april 2024.