Jan-Kees Kooijman

Jan-Kees Kooijman is missioloog en toeruster bij ZGG. Dat betekent dat hij zendingsthema's op beleidsmatige wijze doordenkt en toeziet op de uitwerking ervan in de zendingscontext. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de opleiding van nieuwe zendingswerkers én voor de toerusting van uitgezonden zendingswerkers.