Peter van Olst

Peter van Olst werkte van 2005-2016 als evangelist in de wijk El Florón, in de stad Portoviejo in Ecuador. Na zijn repatriëring was hij een jaar in dienst voor ZGG in Nederland. In die periode was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van het boek Onverhinderd. Inmiddels is Peter al een aantal jaar verbonden aan Driestar Hogeschool in Gouda als godsdienstdocent en coördinator internationalisering.