Creatief adventsidee 2022

Als je op een heldere avond naar de lucht kijkt, zie je heel veel sterren. Hoeveel zijn het er, denk je? God zei tegen Abram ook dat hij naar de lucht moest kijken: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn! God belooft aan Abram een nageslacht zo ontelbaar groot als de sterren. Vele volken zal hij voortbrengen en zelfs de Heere Jezus wordt uit Abrams familie geboren. 

In deze tijd van advent kun je creatief aan de slag met de bijbelteksten die hierover gaan.
Je vader, moeder of leerkracht kan extra informatie lezen via de download onderaan deze pagina. Zo kun je ondertussen praten over Gods belofte aan Abram en wat dit betekent voor zending. 

Aan de slag

Klik hier voor een beschrijving van de opdracht. 

Downloads

Werkblad adventscirkel
Bijbelse achtergrond voor ouders/leerkrachten