Zending

De opdracht om het Woord te vertellen aan alle mensen op de wereld kwam van de Heere Jezus. De opdracht was eerst voor de discipelen, daarna gingen andere mensen ook vertellen over de Heere Jezus.

Er zijn nog heel veel mensen op de wereld die de Bijbel niet hebben in hun eigen taal. Soms weten ze zelfs niet eens dat de Bijbel bestaat. Hoe kunnen ze dat ook weten als niemand hen daarover vertelt? De Heere Jezus heeft de discipelen, Zijn volgelingen, een heel speciale opdracht gegeven. Ze moeten de wereld ingaan om overal de blijde Boodschap van het Evangelie te brengen. Zo is lang geleden Gods Woord ook in Europa gekomen en hebben wij een Bijbel. Maar… de opdracht is nog niet klaar.

Lees eerst maar eens over de opdracht die de Heere Jezus gaf aan de discipelen. Die staat in Mattheüs 28 vers 19. En lees daarna ook Gods zendingsopdracht voor jou.