Zendingsopdracht voor jou

De Heere Jezus geeft ook de zendingsopdracht aan jou. Wat jouw taak dan is? Ook al ben je nog jong, de Heere God kan ook jou gebruiken!

Het gebed voor het zendingswerk en de zendingswerkers is een krachtig middel en daarom heel belangrijk. Juist in dit belangrijke werk van het vertellen van de bijbelse Boodschap aan andere mensen is de satan druk bezig het te verstoren. Daarom vroeg Paulus al of de mensen die zijn brieven lazen voor hem en zijn helpers wilden bidden.

Bid mee om mogelijkheden om het Evangelie te kunnen vertellen. Bid dat Gods Woord krachtig werkt in het leven van mensen.

Je kunt zendingswerkers en hun kinderen bemoedigen door een kaartje of een tekening te sturen. Dat vinden ze erg fijn! Ook is er heel veel geld nodig om al dit werk te kunnen doen. Help jij mee om geld te verzamelen?

Niet iedereen kan naar een ander land gaan om te vertellen Wie God is. Het is zeker zo belangrijk om te bidden voor mensen om je heen, bijvoorbeeld je buren die de Heere God nog niet kennen. Of kinderen waar je mee speelt en die niet weten dat we de Heere Jezus nodig hebben om onze zonden te vergeven en een nieuw leven te geven.

Kunnen zij aan jou zien dat het goed is om de Heere te dienen? Bijvoorbeeld aan hoe jij met anderen omgaat of de manier waarop jij je werk doet? Het belangrijkste daarbij is dat je zelf mag weten wie de Heere voor jou is!

Zending is ver weg, maar ook heel dichtbij!