De betoverde mens | Dr. D. Kroneman

De betoverde mens | Dr. D. Kroneman

Dr. Dick Kroneman laat vanuit zijn ervaring als zendingswerker in Indonesië zien dat angst voor tovenarij nog steeds een belangrijke rol speelt in het leven van veel Papoea’s, terwijl het Evangelie daar al vijftig jaar geleden zijn intrede deed. Maar: de betoverde mens is van alle plaatsen en tijden. Ook de westerse mens is niet immuun voor de betoverende werking van de driehoofdige vijand – de duivel, de wereld, en de eigen zondige natuur. Vanuit Bijbels perspectief vraagt de auteur aandacht voor geestelijke strijd en voor de roeping van christenen om zich te wapenen tegen allerlei vormen van grove en subtiele betovering.

€ 3,95

Artikel op voorraad: Ja