Programma

 

Het thema voor de zendingsdag is:
   'Gods Woord in de wereld'
Dit thema wordt vanuit verschillende invalshoeken uitgewerkt in het programma.

 

Morgenprogramma 10.15 - 12.15 uur

10.15-10.45 Gods Woord bestaat in eeuwigheid.
Samenzang, opening en meditatie door ds. G.W.S. Mulder, voorzitter van het deputaatschap
10.45-10.50 Verzending bericht aan Z.M. Koning Willem-Alexander met aansluitend het zingen van het Wilhelmus
10.50-11.15 Vraaggesprek met betrokkenen bij het zendingswerk door J.W. van Toor, voorlichter bij ZGG
11.15-11.20 Voorstellen en toezingen van aanwezige repatrianten en werkers
11.20-11.40 Gods Woord vertalen.
Lezing door Peter de Niet, begeleider bijbelvertaalwerk in Guinee
11.40-11.50 Samenzang met collecte
11.50-12.00 Woord houden.
Column door P. Eikelboom, directeur van ZGG
12.00-12.10 Sluiting morgenprogramma door J. Willemsen, deputaat
12.10-12.15 Mededelingen

 

Middagpauze 12.15 – 14.00 uur

Workshops  Congreszaal I


12.30-13.00 uur  In opleiding, door Jan-Kees Kooijman en Steven Baan
13.15-13.45 uur  Wonen in Guinee, door Peter en Ineke de Niet

Marktgedeelte  
Bezoek marktkramen  
Kinderactiviteiten
LEGO evenement (bouwen, racen en behendigheidsspelletjes)

 

Middagprogramma 14.00 - 15.30 uur

14.00-14.20 Christus, het vleesgeworden Woord.
Opening middagprogramma door ds. R.A.M. Visser, predikant te Apeldoorn
14.20-14.35 Presentatie 'Groeten uit Albanië', door Sanne Wisse
14.35-14.45 Samenzang met collecte
14.45-15.05 Vertelling door Mieke Korpershoek
15.05-15.25 Gods Woord prediken.
Slottoespraak door ds. P.D. den Haan, deputaat
15.25-15.30 Mededelingen door ds. G.W.S. Mulder