Zusterkerken

ZGG onderhoudt in opdracht van de generale synode namens de Gereformeerde Gemeenten de correspondentieband met de twee zusterkerken die uit het zendingswerk van onze gemeenten zijn ontstaan. Het betreft de band met de GJRP (Gereja Jemaat Reformasi di Papua) en de NRC (Nigeria Reformed Church). 

Nigeria

In maart 2017 hebben ds. J.B. Zippro en Jan-Kees Kooijman namens ZGG de synode en de conferentie van de NRC bijgewoond. Namens Deputaatschap Buitenlandse Kerken was deputaat A. Waaijenberg aanwezig. Het thema voor de conferentie werd gekozen door de NRC. Zij koos als onderwerp: ‘The Three Selves’. Het gaat daarbij om de zelfstandigheid, het zelfbestuur en de zelfuitbreiding van de kerk. Met andere woorden: het gaat om een kerk die op eigen benen staat. Vanuit die zelfstandigheid is samenwerking met anderen niet uitgesloten. Zowel vertegenwoordigers van de NRC als ZGG leverden een bijdrage. Tijdens de conferentie werd uitgesproken dat de nieuwe manier van samenwerking (met wederzijdse conferenties) de relatie als zusterkerken heeft verbeterd. Ook bedankte de NRC voor de heruitgave van The Only Comfort, een boek met preekschetsen over de Heidelbergse Catechismus van ds. C. Sonnevelt die in het verleden als zendingspredikant in Nigeria heeft gediend.

Indonesië

In september 2017 vond op Papoea de conferentie en synode plaats. Namens ZGG waren deputaat J. Willemsen en Jan-Kees Kooijman aanwezig. Het deputaatschap Buitenlandse Kerken werd vertegenwoordigd door ds. L. Blok. Tijdens dit bezoek zijn er goede besprekingen geweest met de zusterkerk. Ook op Papoea vermindert ZGG geleidelijk de financiële steun, maar intensiveert zij juist de inhoudelijke samenwerking. De conferentie was daar een duidelijk voorbeeld van. Voor het eerst in de geschiedenis vond de conferentie en synode plaats in Dekai, een stad in het zuidelijk laagland die snel groeit. Tijdens de conferentie is, op voorstel van de GJRP, nagedacht over het thema: ‘Op weg naar zelfstandigheid’. Zowel de vertegenwoordigers van de GJRP als de Nederlandse bezoekers zien terug op waardevolle ontmoetingen. Communicatie ‘met papier en pen’ kunnen
dergelijke ontmoetingen nooit vervangen.

Gesproken Bijbels

Dick Kroneman

Op veel zendingsvelden waar de Bijbel vertaald wordt in de stamtaal, wordt tegelijkertijd ook veel aandacht besteed aan alfabetiseringswerk. Bijbelvertalen heeft immers alleen zin als de Bijbel ook gelezen wordt. Een belangrijk deel van de bevolking, vooral onder de ouderen, kan in veel gevallen niet (vloeiend) lezen. In zulke gevallen is een audio-Bijbel een belangrijk hulpmiddel om het Woord van God persoonlijk of in groepsverband doordeweeks te kunnen horen. Niet alleen ouderen maar ook jongeren stellen dat vaak zeer op prijs. 

 

Vorig jaar is ook in de Una-taal een audio-versie van het Nieuwe Testament afgerond. De gedrukte versie van het Una Nieuwe Testament was al eerder gepubliceerd in 2007. Verschillende Una-lezers hebben een bijdrage geleverd aan dit belangrijke voorleesproject. De technische begeleiding van dit project was in handen van de heer Ruben Balyo. Verder was ook Margreet Kroneman betrokken bij de begeleiding van dit project.

Bevinding op Bali

Jan van Doleweerd

In november 2017 organiseert de theologische hogeschool Johannes Calvijn een tweedaagse conferentie over het onderwerp bevinding. De werkers Jan van Doleweerd, Dick Kroneman en ds. W. Harinck leveren als leden van de Nederlandse delegatie een bijdrage. De conferentie is voorbereid door een werkgroep van de hogeschool. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Nengah ripa houdt een openingsmeditatie over Christus als fundament van het geloof;
  • Rector Doddy F. Wibowo houdt een lezing over de geloofsbeleving van Abraham;
  • Dick Kroneman spreekt over bevinding in de psalmen;
  • Harinck spreekt over bevinding en de Heidelbergse Catechismus;
  • Jan van Doleweerd spreekt over katholieke bevinding;
  • Imran Nehe houdt een slotpreek over Henoch die met God wandelde.

Terugblikkend kan geconstateerd worden dat er sprake was van grote betrokkenheid bij de deelnemers. Dit werd onder meer duidelijk door de inhoudelijke vragen die werden gesteld. Het is belangrijk om goed naar elkaar te luisteren. Nederlanders denken bij bevinding vooral aan de beleving van het geloof, terwijl het bij Indonesiërs meer lijkt te gaan over de werkzaamheid van het geloof. Beide zaken sluiten elkaar niet uit. Denken wij meer Paulinisch en zij meer Jacobitisch?