Zeeuwse zendingsmiddag

11 november – Ter Hoogekerk, Willem Teellinckstraat 3, Middelburg

Van harte welkom op de 61e Zeeuwse en Flakkeese zendingsmiddag! Deze jaarlijkse bijeenkomst rond het zendingswerk belicht het werk van ZGG en is het moment waarop de opbrengst van de oudpapier-inzameling wordt overhandigd. Ook wordt het doel voor het nieuwe jaar bekendgemaakt. Jonge kinderen (0-4) kunnen naar de crèche gebracht worden in een zaal van de kerk. Er zijn verkooptafels in de hal van de kerk. Na afloop is er koffie voor mensen die van ver komen.

Programma (15.00 uur)

Opening

Door ds. S. Maljaars of ds. M. Blok, zendingsdeputaten

Overhandiging opbrengsten oud-papier en metaal

Door kinderen van de Eben-Haëzerschool in Oostkapelle

Kindervertelling

Door Hans van Belzen

Toespraak over zending

Door Marlies ten Voorde, zendingswerker in Guinee

Sluiting

Door ds. S. Maljaars of ds. M. Blok, zendingsdeputaten

Er is veel ruimte voor samenzang. De collecte is bestemd voor het werk van ZGG.