Guinee

Het zendingswerk van ZGG begint in 1991 onder de Soso-bevolking. Als eerste wordt een begin gemaakt met bijbelvertaalwerk in deze taal. Daarnaast wordt kinder- en vrouwenwerk en alfabetiseringswerk verricht. Ook medisch werk krijgt aandacht. Om in contact te komen met de lokale bevolking, wordt in 1994 een leeszaal geopend. Talloze boeken en geluidsopnames hebben in de afgelopen jaren hun weg gevonden. Een groepje christenen komt op zondag bij elkaar en door de week voor bijbelstudie. Het werk onder de Soso-bevolking krijgt op twee plaatsen gestalte, hoewel het werk soms stil dreigt te vallen doordat er lange tijd een tekort aan werkers is.
In 1994 start het zendingswerk onder de Mogofin-bevolking. Er is tot dat moment onder hen geen enkele zendingswerker werkzaam of werkzaam geweest. Door vertaalde bijbelgedeelten en andere lectuur wordt Gods Woord verspreid. Bovendien is er aandacht voor medisch werk, alfabetisering en vrouwenwerk. Door onder en met de mensen te leven vindt het Evangelie zijn weg in Guinee.