Guinee

Guinee ligt in West-Afrika aan de Golf van Guinee en grenst aan de Atlantische Oceaan. De officiële landstaal is Frans, maar er worden ook veel verschillende stamtalen gesproken. Daarom is het voor de zendingswerkers belangrijk dat zij ook de stamtalen leren. ZGG is werkzaam in het Mogofin-gebied en het gebied waar de Soso-taal wordt gesproken. 

Guinee is een voormalige kolonie van Frankrijk. Sinds 1958 is het land een zelfstandige staat. Het land wordt wel de ‘watertoren van West-Afrika’ genoemd omdat het zeer waterrijk is. De bevolking leeft van rijst- en pindateelt en palmolie. Het land heeft ruim 12 miljoen inwoners, verdeeld over 27 stammen met eigen taal en cultuur. 85% van de bevolking is moslim, 10% is animist (traditionele godsdienst) en 5% is christen (waarvan het overgrote deel rooms-katholiek). In het gebied waar ZGG werkt is bijna 100% moslim. De islam is in Guinee een volksreligie: een mengvorm van animisme en islam. 

In 1994 start ZGG het werk onder de Mogofin. Er is op dat moment onder hen geen enkele zendingswerker werkzaam of werkzaam geweest. Zendingswerkers vestigen zich in Garama. Na beschrijving van de taal en het opstellen van een grammatica en woordenlijst begint het bijbelvertaalwerk. Er werkte ook een evangelist in dit dorp. Zijn opvolger bereidt zich voor op uitzending. In Garama is ook aandacht voor medisch werk en vrouwenwerk.

In Boké zijn zendingswerkers actief met het leggen van contacten en het begeleiden van mensen die op zondag samenkomen om naar de Bijbel te luisteren. In 2021 wordt met belijdeniscatechisatie begonnen voor leden die aangeven gedoopt te willen worden. De evangelist is actief in en rond de leeszaal in de stad, en heeft ook evangelisatiewerk op de markt op zich genomen. Een zendingswerker geeft lessen op een middelbare school, die gericht zijn op vermijden van risicovol gedrag.

In het dorp Coliah heeft in het verleden een zendingswerker gewoond. Nu zijn twee werkers bezig om zich daar te vestigen. Hun taak zal liggen in het vrouwen-, kinder- en alfabetiseringswerk. In 2021 bereidt een evangelist zich voor op uitzending naar dit dorp.