Guinee

Guinee ligt in West-Afrika aan de Golf van Guinee en grenst aan de Atlantische Oceaan. De officiële landstaal is Frans, maar er worden ook veel verschillende stamtalen gesproken. Daarom is het voor de zendingswerkers belangrijk dat zij ook de stamtalen leren. ZGG is werkzaam in het Mogofin-gebied en het gebied waar de Soso-taal wordt gesproken. 

Guinee is een voormalige kolonie van Frankrijk. Sinds 1958 is het land een zelfstandige staat. Het land wordt wel de ‘watertoren van West-Afrika’ genoemd omdat het zeer waterrijk is. De bevolking leeft van rijst- en pindateelt en palmolie. Het land heeft ruim 12 miljoen inwoners, verdeeld over 27 stammen met eigen taal en cultuur. 85% van de bevolking is moslim, 10% is animist (traditionele godsdienst) en 5% is christen (waarvan het overgrote deel rooms-katholiek). In het gebied waar ZGG werkt is bijna 100% moslim. De islam is in Guinee een volksreligie: een mengvorm van animisme en islam. 

In 1994 start ZGG het werk onder de Mogofin. Er is op dat moment onder hen geen enkele zendingswerker werkzaam of werkzaam geweest. Zendingswerkers vestigen zich in Garama. Na beschrijving van de taal en het opstellen van een grammatica en woordenlijst begint het bijbelvertaalwerk, dat nog steeds gaande is. Een evangelist is bezig met taal- en cultuurstudie in het dorp, en bouwt intussen relaties op. In Garama is ook aandacht voor vrouwenwerk en wordt alfabetiseringswerk begeleid. In 2023 hoopt een zendingswerker in Garama neer te strijken die zich in het bijzonder zal bezig houden met manieren om Gods Woord en belangrijke christelijke lectuur onder de mensen te brengen.

In Boké zijn zendingswerkers actief met het leggen van contacten en het begeleiden van mensen die op zondag samenkomen om naar de Bijbel te luisteren. In 2022 zijn uit deze groep zes volwassenen en een kind gedoopt. De evangelist is actief in en rond de leeszaal in de stad, en heeft ook evangelisatiewerk op de markt op zich genomen. Een zendingswerker geeft lessen op een middelbare school, die gericht zijn op vermijden van risicovol gedrag.

In het dorp Coliah zijn op dit moment drie zendingswerkers gevestigd. Ze houden zich voornamelijk bezig met het leggen en onderhouden van relaties en zoeken in de wijde omgeving dorpen op waar niemand ooit nog van het Evangelie heeft gehoord. Een van de werkers is nog bezig met taal- en cultuurstudie.