Guinee

Guinee ligt in West-Afrika aan de Golf van Guinee en grenst aan de Atlantische Oceaan. De officiële landstaal is Frans, maar er worden ook nog veel verschillende stamtalen gesproken. Daarom is het voor de zendingswerkers belangrijk dat zij ook de stamtalen leren. ZGG is werkzaam in het Mogofin-gebied en het gebied waar de Soso-taal wordt gesproken. 

Guinee is een voormalige kolonie van Frankrijk. Sinds 1958 is het land een zelfstandige staat. Het wordt wel de ‘watertoren van West-Afrika’ genoemd omdat het zeer waterrijk is. De bevolking leeft van rijst- en pindateelt en palmolie. Het land heeft ruim 12 miljoen inwoners, verdeeld over 27 stammen met eigen taal en cultuur. 85% van de bevolking is moslim, 10% is animist (traditionele godsdienst) en 5% is christen (waarvan het overgrote deel rooms-katholiek). In het gebied waar ZGG werkt is bijna 100% moslim. De islam is in Guinee een volksreligie: een mengvorm van animisme en islam. 

In 1994 start ZGG het werk onder de Mogofin. Er is op dat moment onder hen geen enkele zendingswerker werkzaam of werkzaam geweest. Zendingswerkers vestigen zich in Garama. Na beschrijving van de taal en het opstellen van een grammatica en woordenlijst begint het bijbelvertaalwerk. Er werkte ook een evangelist in dit dorp, maar sinds zijn repatriëring is er helaas nog steeds geen opvolger gevonden. In Garama is ook aandacht voor medisch werk en vrouwenwerk.

In Boké zijn verschillende werkers nog bezig met taal- en cultuurstudie. De evangelist begeleidt de groep christenen (voornamelijk met een moslimachtergrond), is actief in en rond de leeszaal in de stad, en zal ook evangelisatiewerk op de markt op zich gaan nemen. Een vrouwenwerker geeft onder andere gezondheidslessen op een lokale school.

In het dorp Coliah heeft in het verleden een zendingswerker gewoond. Nu bereiden twee werkers zich voor om zich daar weer te gaan vestigen. Hun taak zal liggen in het vrouwen-, kinder- en alfabetiseringswerk.