ANBI informatie

Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) is een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan ZGG kunnen daarom in aanmerking komen voor giftenaftrek bij inkomsten- of vennootschapsbelasting. Of dat voor uw giften geldt, hangt af van uw persoonlijke situatie en de door de Belastingdienst hiervoor vastgestelde grenzen.
ZGG valt onder de groepsbeschikking van de Belastingdienst voor het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten en beschikt daarom niet over een eigen ANBI-beschikking. De wettelijk verplichte ANBI-informatie van ZGG is hier te vinden. Hier vindt u altijd de meest recente ANBI-informatie.

De belangrijkste vaste gegevens zijn:
Naam organisatie: Stichting voor de Zending der Gereformeerde Gemeenten
Vestigingsadres: Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
RSIN-nummer: 0026.91.255
KvK-inschrijvingsnummer: 41172951, Kamer van Koophandel, Utrecht
Bankrekeningnummer: NL63 RABO 0322401313
Contactinformatie: contact met ZGG
Doelstelling: zie pagina over ZGG
Bestuurders: zie pagina bestuur
Activiteiten en jaarverslag: www.zgg.nl/jaarverslag