Jaarverslag

Belofte voor de volken

De roeping van Abram uit Ur der Chaldeeën gaat gepaard met een rijke belofte die zich uitstrekt tot alle ware gelovigen uit Joden en heidenen. De kerk die zendingswerk doet, is getuige van de vervulling van die belofte. Ds. P.D. den Haan, secretaris van het deputaatschap voor de zending, begint het Jaaroverzicht over 2022 met een overdenking vanuit Genesis 12: 3b. 

Het jaar 2022 is voor ZGG het jaar van 'uitbreiding'. Veel werkers worden na opleiding uitgezonden; nieuwe werkers worden benoemd. Aandachtspunt in 2022 en ook voor 2023 is het aanhoudend ontbreken van zendingspredikanten.
In Ecuador is het werk een nieuwe fase ingegaan met de instituering van de gemeente in Guayaquil en de bevestiging van ds. Jorge Chancay. In Guinee is een groep mensen gedoopt. Dat zijn verblijdende ontwikkelingen.
Het thuisfront in Nederland heeft zich in de loop van 2022 langzaam hersteld van de belemmeringen die de coronaperiode opleverde. De zendingsdag met nieuwe programmering is door velen bezocht. Het getuigt van de onverminderde betrokkenheid op zending bij gemeenteleden. 

Uit het financiële overzicht blijkt dat baten en lasten in 2022 zijn toegenomen. De hogere baten zijn te danken aan kringloopwinkels en inkomsten uit plaatselijke gemeenten. De hogere uitgaven worden veroorzaakt door de toename van zendingswerkers en gestegen wisselkoersen. 

Het complete Jaaroverzicht is hieronder te raadplegen. Van harte aanbevolen.

Jaaroverzicht 2022

Jaaroverzicht 2022

Opent in PDF

  • Download