Jaarverslag

Opdracht voor de kerk

Zendingswerk is een opdracht voor Gods kerk. Dat is het fundament van het werk, maar geeft ook verwachting. Ds. P.D. den Haan, secretaris van het deputaatschap voor de zending, overdenkt dit vanuit Gods Woord in de meditatieve bijdrage waar het Jaaroverzicht mee begint. 

Uit het Jaaroverzicht blijkt hoe kerkelijke zending praktijk wordt. Volharden: het kenmerkt het jaar 2021. Volharden is mogelijk met een fundament en met verwachting. Kerkelijke zending betekent ook: een actief thuisfront. Daar is in dit Jaaroverzicht veel informatie over te vinden. Nog meer praktijk van kerkelijke zending? Bekijk het overzicht van de zendingswerkers. Ze komen uit alle hoeken van het land en vormen met elkaar de schakels in het zendingswerk van ZGG dat vanaf 1962 werkers uitzendt over deze wereld.

Uit het financiële overzicht blijkt dat baten en lasten in 2021 zijn toegenomen. De hogere baten zijn te danken aan nalatenschappen, kringloopwinkels en collecten en giften. De hogere uitgaven worden veroorzaakt door de benoeming van zendingswerkers en toegenomen activiteiten. 

Het complete Jaaroverzicht is hieronder te raadplegen. Van harte aanbevolen.

Jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht 2021

Opent in PDF

  • Download