Jaarverslag

Het levende Woord

De titel van het jaarverslag over 2020 is veelzeggend. Hoewel een coronapandemie bijna het hele jaar alles beïnvloedde, is toch gebleken dat Gods Woord leeft en krachtig werkt. In de uitgebreide terugblik is daarover te lezen.

Uit het financiële overzicht blijkt dat baten en lasten in 2020 zijn afgenomen. De inkomsten waren iets minder dan in 2019. Dankzij een betrokken thuisfront en goedlopende kringloopwinkels bleef de terugloop van inkomsten beperkt. De uitgaven waren ook minder dan begroot. De beperkingen vanwege lockdowns en vliegbeperkingen zijn daar onder andere de oorzaak van.

Het jaarverslag zoomt verder in op de activiteiten op het thuisfront en geeft een overzicht van zendingswerkers, deputaten, bureaucollega's en commissies. Kortom: een compact overzicht van een jaarlang zendingswerk door ZGG. Maar, zoals de meditatie aangeeft, alle beperkingen op aarde worden overstegen door Gods Woord, dat blijft tot in eeuwigheid. 

Het complete jaarverslag is hieronder te raadplegen. Van harte aanbevolen.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Opent in PDF

  • Download