Jaarverslag

De prediking onder alle volken

In het volbrachte werk van Christus ligt de zaligheid voor verloren zondaren. Daarom moet in Zijn Naam gepredikt worden, onder alle volken. Ds. P.D. den Haan, secretaris van het deputaatschap voor de zending, begint het Jaaroverzicht over 2023 met een overdenking vanuit Lukas 24:47a. 

Het jaar 2023 is voor ZGG een jaar van groei. Vijf werkers worden uitgezonden; nieuwe werkers worden benoemd. In Albanië en Ecuador zijn broeders toegelaten tot de opleiding voor predikant.
Groei is ook zichtbaar in de activiteiten op het thuisfront. De sterk gestegen inkomsten getuigen van grote inzet. Tijdens de zendingsdag komen zo'n 3.800 mensen bijeen. 

Uit het financiële overzicht blijkt dat baten en lasten in 2023 zijn toegenomen. De hogere baten zijn te danken aan veel nalatenschappen en plaatselijke en regionale inkomsten. De hogere uitgaven worden veroorzaakt door de toename van zendingswerkers en gestegen inflatie. 

Het complete Jaaroverzicht is hieronder te raadplegen. Van harte aanbevolen.

Opent in PDF

  • Download