Zusterkerk (GJRP) en vertaalwerk Indonesië


Op Papoea, waar in 1962 het eerste zendingsteam van ZGG het zendingswerk begon, is al geruime tijd sprake van een zelfstandig kerkverband: de Gereja Jemaat Reformasi di Papua (GJRP). Dit betekent dat het deputaatschap Buitenlandse Kerken, samen met ZGG, een zusterkerkenrelatie onderhoudt. Bij gesprekken en ontmoetingen is er sprake van inhoudelijke uitwisseling van belangrijke thema’s. Daarbij mag de kerk in Nederland meedenken met de GJRP, en denkt de GJRP mee met de kerk in Nederland.

Vanuit het verleden zijn nog wel afspraken voor financiële steun vanuit Nederland aan de GJRP. Dit betreft allereerst de steun aan theologisch onderwijs binnen de GJRP, waarvoor € 35.000 wordt uitgekeerd.
Daarnaast wordt een bedrag aan de GJRP overgemaakt voor een aantal algemene zaken die het functioneren van de kerk raken. Denk bijvoorbeeld aan het Kerkelijk Bureau in Wamena. Dit gaat om € 18.000.

Op één specifiek punt is ZGG inhoudelijk nog betrokken bij het werk op Papoea. Dit betreft het bijbelvertaalwerk in de Una-taal. Het ziet ernaar uit dat dit werk in 2022 kan worden afgerond. De reservering bedraagt € 11.000, naast de bijdrage van ZGG aan het drukken van de volledige Una-Bijbel. Deze bijdrage is het streefbedrag van de Voorjaarsactie.

Voor dit bijbelvertaalwerk in Indonesië heeft ZGG voor 50% een echtpaar in dienst. Zij wonen en leven in Indonesië, wat de nodige kosten met zich meebrengt. Ook reizen ze regelmatig door eigen land omwille van het vertaalwerk en de daarbij behorende contacten. Op de begroting is € 12.300 opgenomen voor deze activiteiten.

Nog nodig voor dit project: € 70550

Opgehaald: 7,54%/€ 5750

Totaal nodig voor project: € 76300

Steun project