Zusterkerk (GJRP) en vertaalwerk Indonesië


Op Papoea, waar in 1962 het eerste zendingsteam van ZGG het zendingswerk begon, is al geruime tijd sprake van een zelfstandig kerkverband: de Gereja Jemaat Reformasi di Papua (GJRP). Dit betekent dat het deputaatschap Buitenlandse Kerken, samen met ZGG, een zusterkerkenrelatie onderhoudt. Bij gesprekken en ontmoetingen is er sprake van inhoudelijke uitwisseling van belangrijke thema’s. Daarbij mag de kerk in Nederland meedenken met de GJRP, en denkt de GJRP mee met de kerk in Nederland.

Vanuit het verleden zijn nog wel afspraken voor financiële steun vanuit Nederland aan de GJRP. Dit betreft een zogenaamd 'lumpsum'-bedrag: een geldbedrag dat geheel naar eigen inzicht besteed kan worden aan zaken die de Generale Synode van de GJRP van belang acht. Dit jaar bedraagt het € 68.000.

Voor bijbelvertaalwerk in Indonesië heeft ZGG een echtpaar in dienst. Hoewel hun grootste taak, het begeleiden van de vertaling van de Bijbel in de Una-taal, is afgerond, zijn ze als vertaalconsulenten betrokken bij diverse vertaalprojecten in de Papoea-talen. Veel werk kan op afstand plaatsvinden, maar voor conferenties en ontmoetingen worden de nodige kosten gemaakt. Op de begroting is € 5.000 opgenomen voor deze activiteiten.

Nog nodig voor dit project: € 73000

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 73000

Steun project