Vul het formulier op deze pagina in. Via iDeal maakt u uw gift via de veilige en bekende methode van uw bank over. Uw gift wordt anoniem vastgelegd in de giftenadministratie.

U kunt ook een machtigingsformulier invullen voor een (eenmalige) gift. Voor een periodieke schenking downloadt u het formulier 'Periodieke gift in geld' van de Belastingdienst. Mail of verzend het ingevulde formulier naar ZGG.

Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) is een door de belastingdienst erkende ANBI. ZGG valt onder de groepsbeschikking van de Gereformeerde Gemeenten. Giften en schenkingen zijn op te geven als aftrekpost van de inkomstenbelasting. 

Het rekeningnummer van ZGG is 
NL63 RABO 0322 4013 13

Uw gegevens