Zusterkerk Nigeria (NRC)

In Nigeria is na de fase van kerkplanting en kerkvorming een zelfstandige kerk ontstaan: de Nigeria Reformed Church (NRC). Dit betekent dat het deputaatschap Buitenlandse Kerken, samen met ZGG, een zusterkerkenrelatie onderhoudt. Bij gesprekken en ontmoetingen is er sprake van inhoudelijke uitwisseling van belangrijke thema’s. Daarbij mag de kerk in Nederland meedenken met de kerk in Nigeria, en denkt de kerk in Nigeria mee met de kerk in Nederland.

Vanuit het verleden zijn nog wel afspraken voor financiële steun vanuit Nederland aan de NRC. Dit gaat om een vast bedrag in het jaar 2024, waarbij de NRC alle ruimte krijgt om dit geld naar eigen inzicht te besteden op de plaats waar het nodig is. Het gaat om een bedrag van € 68.000.

Soms ziet de NRC zich voor een ernstige noodsituatie geplaatst. In 2021 was dit het geval; ook in 2024 kan dat ineens gebeuren. Vanuit de zusterkerkrelatie wendt de NRC zich in dat geval tot het deputaatschap Bijzondere Noden. Deze organisatie heeft ervaring met het verlenen van noodhulp en kan snel tot hulpverlening overgaan.

Nog nodig voor dit project: € 64500

Opgehaald: 5,15%/€ 3500

Totaal nodig voor project: € 68000

Steun project