Over ons

Het deputaatschap voor de zending (afgekort: ZGG) is een kerkelijke zendingsorganisatie. De Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten geeft de opdracht (of: mandaat) aan het zendingsdeputaatschap om het zendingswerk namens alle gemeenten uit te voeren. Dit gebeurt steeds voor een periode van drie jaar. Na die drie jaar legt ZGG weer verantwoording af aan de synode.
De definitie van zending is: ‘Die arbeid van de kerk onder de niet-gekerstende volken, die in Woord en daad gestalte geeft aan Christus’ opdracht aan Zijn Kerk, opdat onder Zijn zegen en tot eer van Zijn naam daar Zijn Koninkrijk mag komen en openbaar zal worden in zelfstandige gemeenten'. We vinden de zendingsopdracht op veel plaatsen in de Bijbel. Een van de bekendste teksten is Mattheüs 28: 19.

Kort samengevat heeft ZGG twee opdrachten:
1. Leiding geven aan en toezicht houden op het zendingswerk namens de Gereformeerde Gemeenten;
2. Het betrekken van de leden van de Gereformeerde Gemeenten bij de ondersteuning van dit werk.

In 1962 vond de uitzending van de eerste zendingswerkers plaats. Op de pagina historie kunt u lezen over de verdere voortgang. Wilt u recente informatie? Lees dan de laatste versie van het jaarverslag of bekijk de meest actuele Paulus.