Nigeria

ZGG is in 1963 met zendingswerk begonnen in het Igede-gebied in het zuiden van Nigeria. Dit werkgebied wordt in 1989 overgedragen aan de Methodist Church of Nigeria. In 1974 begint ZGG zendingswerk in Izi, een gebied dat aan Igede grenst.
In 1982 is in Izi de Nigeria Reformed Church gevormd, een kerkverband dat in 1988 is geïnstitueerd. Daarmee is de uit het zendingswerk ontstaande dochterkerk een zusterkerk geworden. Dit wordt zichtbaar in de meerjarenafspraken die over en weer gemaakt worden, de uitwisseling tijdens tweejaarlijkse conferenties, het bezoeken van elkaars Generale Synodes en de toegang tot de kansel van predikanten van deze kerk. Het Kerkelijk Bureau van de NRC is gevestigd in Onuenyim.
Sinds 2014 zijn er geen werkers van ZGG meer werkzaam in Nigeria. Er zijn meerjarige afspraken met de NRC gemaakt, waarin de steun aan de zusterkerk wordt afgebouwd.