Solliciteren

Voor ZGG zijn ruim twintig zendingswerkers actief in vijf landen. Zij werken op het gebied van alfabetisering, bijbelvertaalwerk, evangelisatie, jongerenwerk en (theologische) toerusting. Kijk hier voor de openstaande vacatures.

Zendingsdiensten

De zendingsopdracht is verankerd in Gods Woord. Daarom worden door het jaar heen veel zendingsdiensten georganiseerd. Op deze webpagina vindt u de zendingsdiensten die voor de komende tijd zijn besproken.

Voorjaarsactie 2021

De Mogofin in Guinee hebben nog geen volledige Bijbel in de eigen taal tot hun beschikking. Toch gaat het zendingswerk al invloed krijgen op het leven van mensen. Gunt u de Mogofin toegang tot heel de Bijbel? Geef uw gift t.b.v. de Voorjaarsactie 2021.

Bibliotheek

In de digitale bibliotheek van ZGG is veel materiaal te vinden. Artikelen uit Paulus, audiobestanden, zendingspreken en bijbelstudies, het is allemaal vrij verkrijgbaar. Dankzij de handige zoektools kunt u snel en gemakkelijk op thema zoeken.

Zendingsdag

ZGG heeft moeten besluiten de zendingsdag in 2020 te annuleren. Dat was een ingrijpend besluit. We schuiven het programma 'Onderwijs voor de volken' door naar zaterdag 26 juni 2021 en informeren u over de mogelijkheden om een zendingsdag te houden.

Videoserie

ZGG heeft een videoserie ontwikkeld als alternatief voor de zendingsdag in 2020. In zeven afleveringen belichten werkers, deputaten en directeur het thema 'Gods Woord gaat voort'. Kijk alle afleveringen achter elkaar in de Playlist op YouTube.

img