Solliciteren

Voor ZGG zijn ongeveer 35 zendingswerkers actief in zes landen. Zij werken op het gebied van alfabetisering, bijbelvertaalwerk, evangelisatie, jongerenwerk en (theologische) toerusting. Kijk hier voor de openstaande vacatures.

Zendingsdiensten

De zendingsopdracht is verankerd in Gods Woord. Daarom worden door het jaar heen veel zendingsdiensten georganiseerd. Op deze webpagina vindt u de zendingsdiensten die voor de komende tijd zijn besproken.

Paulus Podcast

Een nieuwe serie van de Paulus Podcast: 'Bijbel in de eigen taal'. Hanneke van Eckeveld en Peter de Niet bespreken in vijf afleveringen wat er allemaal komt kijken bij het vertalen van Gods Woord in het Mogofin. Vanaf 13 november online.

Bibliotheek

In de digitale bibliotheek van ZGG is veel materiaal te vinden. Artikelen uit Paulus, audiobestanden, zendingspreken en bijbelstudies, het is allemaal vrij verkrijgbaar. Dankzij de handige zoektools kunt u snel en gemakkelijk op thema zoeken.

Zendingsdag

Op zaterdag 15 juni 2024 is de 67e landelijke zendingsdag gehouden. Het thema was 'Christus' Naam belijden'. Kijk hier voor de audio- en video-opnamen van de programmaonderdelen op het podium en een fotoserie.

Videoserie

ZGG heeft een videoserie ontwikkeld als alternatief voor de zendingsdag in 2020. In zeven afleveringen belichten werkers, deputaten en directeur het thema 'Gods Woord gaat voort'. Kijk alle afleveringen achter elkaar in de Playlist op YouTube.

img