Zendingswerker worden

Voor ZGG zijn ruim twintig zendingswerkers actief in vijf landen. De uitgezondenen verrichten werk op het gebied van alfabetisering, bijbelvertaalwerk, evangelisatie, jongerenwerk en (theologische) toerusting. Het varieert van pionierszendingswerk tot het leiden van een jonge zendingsgemeente.

Zendingsdiensten

De zendingsopdracht is verankerd in Gods Woord. Daarom worden door het jaar heen veel zendingsdiensten georganiseerd. Op deze webpagina vindt u snel een overzicht van de zendingsdiensten die voor de komende tijd zijn besproken.

Help mee!

Wilt u meedoen met het zendingswerk? Voor het zendingswerk zijn niet alleen mensen nodig die bereid zijn uit te gaan. Het thuisfront heeft de taak om mee te leven met de werkers in hun mooie, maar soms ook moeilijke taak. Kijk hier voor meer informatie over hoe jij kunt mee helpen!

Voorjaarsactie 2020

Al 25 jaar werkt ZGG in Ecuador. Vorig jaar werden twee mannen toegelaten tot verdere theologische opleiding. De één tot predikant, de ander tot evangelist. Een blijde ontwikkeling voor de gemeenten! Steunt u deze mannen bij hun opleiding? Geef dan uw gift t.b.v. de voorjaarsactie 2020.

Zendingsdag

De zendingsdag werd gehouden op zaterdag 15 juni 2019 in Gorinchem. Het thema was 'Gods Woord in de wereld'. Het thema werd meditatief maar ook praktisch belicht in diverse toespraken. In de middagpauze was ruim gelegenheid om de vele stands te bezoeken.

img