Zendingswerker worden

Voor ZGG zijn ruim twintig zendingswerkers actief in vijf landen. De uitgezondenen verrichten werk op het gebied van alfabetisering, bijbelvertaalwerk, evangelisatie, jongerenwerk en (theologische) toerusting. Het varieert van pionierszendingswerk tot het leiden van een jonge zendingsgemeente.

Help mee!

Wilt u meedoen met het zendingswerk? Voor het zendingswerk zijn niet alleen mensen nodig die bereid zijn uit te gaan. Het thuisfront heeft de taak om mee te leven met de werkers in hun mooie, maar soms ook moeilijke taak. Kijk hier voor meer informatie over hoe jij kunt mee helpen!

Najaarscollecte 2018

In het najaar wordt een collecte gehouden ten behoeve van het werk van de deputaatschappen Bijzondere Noden en Zending Gereformeerde Gemeenten.

Zendingsdag

De zendingsdag werd gehouden op zaterdag 16 juni 2018 in Gorinchem.

img