Zendingswerker worden

Voor ZGG zijn ruim twintig zendingswerkers actief in vijf landen. De uitgezondenen verrichten werk op het gebied van alfabetisering, bijbelvertaalwerk, evangelisatie, jongerenwerk en (theologische) toerusting. Het varieert van pionierszendingswerk tot het leiden van een jonge zendingsgemeente.

Zendingsdiensten

De zendingsopdracht is verankerd in Gods Woord. Daarom worden door het jaar heen veel zendingsdiensten georganiseerd. Op deze webpagina vindt u snel een overzicht van de zendingsdiensten die voor de komende tijd zijn besproken.

Help mee!

Wilt u meedoen met het zendingswerk? Voor het zendingswerk zijn niet alleen mensen nodig die bereid zijn uit te gaan. Het thuisfront heeft de taak om mee te leven met de werkers in hun mooie, maar soms ook moeilijke taak. Kijk hier voor meer informatie over hoe jij kunt mee helpen!

Voorjaarsactie 2019

Ook de zusterkerk op Papoea zendt zendingswerkers uit. Deze evangelisten gaan naar onbereikte gebieden. De kerk maakt het financieel mogelijk dat ze enkele keren per jaar naar huis kunnen om hun familie te ontmoeten en toerusting te krijgen. ZGG steunt de zusterkerk bij dit werk. Helpt u met uw gift ZGG helpen?

Zendingsdag

De zendingsdag werd gehouden op zaterdag 15 juni 2019 in Gorinchem. Het thema dit jaar was 'Gods Woord in de wereld'. Het thema werd meditatief maar ook praktisch belicht in diverse toespraken. In de middagpauze was ruim gelegenheid om de vele stands te bezoeken. Kijk hier voor meer informatie.

ZGG Zomertour

Een drietal jongeren kwam deze zomer in actie voor ZGG. Ze legden vele kilometers op de fiets af, en dat allemaal voor het goede doel. Kijk snel verder op de speciale webpagina voor deze Zomertour.

img