Zendingswerker worden

Voor ZGG zijn ruim twintig zendingswerkers actief in vijf landen. De uitgezondenen verrichten werk op het gebied van alfabetisering, bijbelvertaalwerk, evangelisatie, jongerenwerk en (theologische) toerusting. Het varieert van pionierszendingswerk tot het leiden van een jonge zendingsgemeente.

Zendingsdiensten

De zendingsopdracht is verankerd in Gods Woord. Daarom worden door het jaar heen veel zendingsdiensten georganiseerd. Op deze webpagina vindt u snel een overzicht van de zendingsdiensten die voor de komende tijd zijn besproken.

Help mee!

Wilt u meedoen met het zendingswerk? Voor het zendingswerk zijn niet alleen mensen nodig die bereid zijn uit te gaan. Het thuisfront heeft de taak om mee te leven met de werkers in hun mooie, maar soms ook moeilijke taak. Kijk hier voor meer informatie over hoe jij kunt mee helpen!

Najaarscollecte 2020

Doris volgt vakonderwijs op de John Calvin Secundary School in Nigeria. Op deze christelijke school is behoefte aan uitbouw van het vakonderwijs. Gunt u Doris en haar klasgenoten de kans om hun eigen beroep uit te oefenen? Geef dan uw gift t.b.v. de najaarscollecte 2020.

Videoserie

ZGG heeft een videoserie ontwikkeld als alternatief voor de zendingsdag in 2020. In zeven afleveringen belichten werkers, deputaten en directeur het thema 'Gods Woord gaat voort'. Kijk alle afleveringen achter elkaar in de Playlist op YouTube. Welkom bij onze online 'zendingsdag'!

Zendingsdag

ZGG heeft moeten besluiten de zendingsdag in 2020 te annuleren. Dat is voor ons een ingrijpend besluit. We zullen het programma rond 'Onderwijs voor de volken' doorschuiven naar zaterdag 26 juni 2021 en hopen u dan te ontmoeten!

img