Zendingswerker worden

Voor ZGG zijn ruim twintig zendingswerkers actief in vijf landen. De uitgezondenen verrichten werk op het gebied van alfabetisering, bijbelvertaalwerk, evangelisatie, jongerenwerk en (theologische) toerusting. Het varieert van pionierszendingswerk tot het leiden van een jonge zendingsgemeente.

Zendingsdiensten

De zendingsopdracht is verankerd in Gods Woord. Daarom worden door het jaar heen veel zendingsdiensten georganiseerd. Op deze webpagina vindt u snel een overzicht van de zendingsdiensten die voor de komende tijd zijn besproken.

Help mee!

Wilt u meedoen met het zendingswerk? Voor het zendingswerk zijn niet alleen mensen nodig die bereid zijn uit te gaan. Het thuisfront heeft de taak om mee te leven met de werkers in hun mooie, maar soms ook moeilijke taak. Kijk hier voor meer informatie over hoe jij kunt mee helpen!

Najaarscollecte 2019

Onderwijs op Papoea is niet vanzelfsprekend. Soms is er geen geld voor leermaterialen, vaak is de kwaliteit van het onderwijs mager. Stichting Yakpesmi (zusterkerk Papoea) ondersteunt in deze nood. Bijzondere Noden en ZGG collecteren gezamenlijk voor dit doel. Geeft u mee?

Zendingsdag

De zendingsdag werd gehouden op zaterdag 15 juni 2019 in Gorinchem. Het thema dit jaar was 'Gods Woord in de wereld'. Het thema werd meditatief maar ook praktisch belicht in diverse toespraken. In de middagpauze was ruim gelegenheid om de vele stands te bezoeken. Kijk hier voor meer informatie.

img