Solliciteren

Voor ZGG zijn ongeveer dertig zendingswerkers actief in zes landen. Zij werken op het gebied van alfabetisering, bijbelvertaalwerk, evangelisatie, jongerenwerk en (theologische) toerusting. Kijk hier voor de openstaande vacatures.

Zendingsdiensten

De zendingsopdracht is verankerd in Gods Woord. Daarom worden door het jaar heen veel zendingsdiensten georganiseerd. Op deze webpagina vindt u de zendingsdiensten die voor de komende tijd zijn besproken.

Paulus Podcast

Op 4 november is de Paulus Podcast online gegaan. De eerste podcastserie gaat over 'Evangelie voor alle volken'. Hanneke van Eckeveld en Jan-Kees Kooijman gaan in gesprek over het fundament, de geschiedenis en de zegen van zendingswerk.

Bibliotheek

In de digitale bibliotheek van ZGG is veel materiaal te vinden. Artikelen uit Paulus, audiobestanden, zendingspreken en bijbelstudies, het is allemaal vrij verkrijgbaar. Dankzij de handige zoektools kunt u snel en gemakkelijk op thema zoeken.

Zendingsdag

Op zaterdag 1 juli 2023 wordt de zendingsdag gehouden. Het thema voor de dag is 'Werp het zaad in de aarde'. In het morgenprogramma wordt dit thema uitgewerkt. 's Middags is er een gevarieerd keuzeprogramma. Kijk verder!

Videoserie

ZGG heeft een videoserie ontwikkeld als alternatief voor de zendingsdag in 2020. In zeven afleveringen belichten werkers, deputaten en directeur het thema 'Gods Woord gaat voort'. Kijk alle afleveringen achter elkaar in de Playlist op YouTube.

img