Cambodja

In 2016 maakt ZGG bekend dat bij de zoektocht naar een nieuw zendingsveld is uitgekomen bij Cambodja. Er zijn in dit land gebieden waar weinig mensen het Woord van God kennen of slechts enkele kleine huisgemeenten bestaan. Dit geldt vooral voor het platteland. In 2017 vindt de eerste uitzending plaats.

Het werk bevindt zich de eerste jaren in een oriëntatiefase. De zendingswerkers moeten de taal leren (twee jaar) en de cultuur leren kennen. Bovendien moet nagegaan worden op welke manier zendingswerk in Cambodja opgezet wordt. Het leren kennen van het sociale netwerk is daarbij nodig. Na de keuze van een gebied begint het ingroeien in de lokale (dorps-)gemeenschap. Via deze contacten wordt het Evangelie uitgedragen. 

Vrouwen- en kinderwerker Hanneke Boer start momenteel voorzichtig met het ontwikkelen van activiteiten voor vrouwen en kinderen in de omgeving van Siem Reap. Wyneke van Horssen is bezig met de taalstudie van het Khmer. Eind 2022 werd bekend dat Harrie en Jaccolien den Otter zijn benoemd voor het zendingswerk in Cambodja.