Cambodja

In 2016 maakt ZGG bekend dat bij de zoektocht naar een nieuw zendingsveld is uitgekomen bij Cambodja. Er zijn in dit land gebieden waar weinig mensen het Woord van God kennen of slechts enkele kleine huisgemeenten bestaan. Dit geldt vooral voor het platteland. In 2017 vindt de eerste uitzending plaats en wordt ook een tweede werker benoemd. Het is bedoeling dat er nog een derde werker wordt uitgezonden.
Het werk bevindt zich de eerste jaren in een oriëntatiefase. De zendingswerkers moeten de taal leren (twee jaar) en de cultuur leren kennen. Bovendien moet nagegaan worden op welke manier zendingswerk in Cambodja opgezet wordt. Het leren kennen van het sociale netwerk is daarbij nodig. Na de keuze van een gebied begint het ingroeien in de lokale (dorps-)gemeenschap. Via deze contacten wordt het Evangelie uitgedragen.