Privacy Statement

Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Zij onderschrijft uw recht op privacy en stelt alles in het werk om die te garanderen. ZGG verzamelt geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig verstrekt voor welomschreven doelen. De door u verstrekte gegevens worden dan vastgelegd voor het doel waarvoor u deze beschikbaar hebt gesteld.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  heeft u recht op inzage in uw persoonlijke gegevens. Ook kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen (correctierecht). Het is belangrijk dat de gegevens die worden gebruikt, juist en volledig zijn. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via deze pagina. ZGG is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van niet-volledig of onduidelijk verstrekte persoonsgegevens.

Dit privacy-beleid is van toepassing op alle pagina's die zijn ondergebracht op www.zgg.nl, maar geldt niet voor pagina's van andere organisaties waarnaar links op de ZGG-site kunnen voorkomen en die mogelijk een ander privacy-beleid voeren.