Bestuur

Het deputaatschap Zending Gereformeerde Gemeenten, het bestuur van de zendingsorganisatie, concentreert zich op het formuleren van het beleid van ZGG en het controleren van de uitvoering ervan. Voor het nemen van belangrijke beslissingen laat het zich adviseren door verschillende (bestuurs-)commissies zoals de veldoverleggen voor Nigeria en Indonesië (zusterkerken), Albanië en Ecuador (jonge zendingsgemeenten) en Guinee en Cambodja (pionierszendingswerk). Een belangrijke taak van het bestuur is het benoemen van nieuwe zendingswerkers en het beroepen van predikanten voor de zending.

Leden van het deputaatschap bemannen de veldoverleggen en de overige bestuurscommissies. Alle bestuursleden hebben daarom twee zendingsvelden in hun portefeuille en maken in dat kader ook reizen naar het zendingsveld voor werkbezoeken en visitaties. Ondersteuning van de zendingswerkers, ontmoeting met zusterkerken en partnerorganisaties en evaluatie van de werkzaamheden zijn vaste onderdelen van visitaties. Werkbezoeken hebben vaak een specifiek doel, zoals een teambezinning of de bediening van de sacramenten in een zendingsgemeente.

Het deputaatschap wordt gekozen door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten.

Ds. G.W.S. Mulder Voorzitter
Ds. S. Maljaars Tweede voorzitter
Ds. P.D. den Haan Secretaris
Dhr. A. van der Heiden Penningmeester
Ds. W. Harinck
Ds. M. Blok
Ds. J.M.D. de Heer
Dhr. C.J. Hogendoorn
Dhr. A.J. Stufken
Dhr. J. Willemsen
Dhr. P. Schalk
Ds. J.B. Zippro
Ds. H.J. Agteresch