Financieel bijdragen

Omdat de kerkelijke gemeenten het zendingswerk steunen, verantwoordt ZGG de opbrengsten per plaats waar een Gereformeerde Gemeente gevestigd is. De zendingscommissie (PZC) van elke gemeente ontvangt rechtstreeks een uitgebreid (geanonimiseerd) overzicht van de inkomsten. Een verantwoording van de totale jaarlijkse inkomsten en uitgaven van ZGG leest u in ons jaarverslag, dat u op onze website kunt raadplegen.

U kunt ZGG financieel steunen op de volgende manieren:

Het bankrekeningnummer van ZGG is NL63 RABO 0322 4013 13.

Naast giften die rechtstreeks of via zendingscommissies worden gedaan, ontvangt ZGG ook financiële middelen van: 

  • Collecten in kerkelijke gemeenten (pinkstercollecte, najaarscollecte, zendingsdagen)
  • Scholen: ‘maandagmorgengeld’ en projecten/acties
  • Inzameling van oud papier en oud ijzer
  • Kringloopwinkels en zendingswinkels