Financieel bijdragen

ZGG ontvangt financiële middelen op tal van manieren. Een verantwoording van de totale jaarlijkse inkomsten en uitgaven van ZGG is te vinden in ons jaarverslag

ZGG is een kerkelijke zendingsorganisatie. De plaatselijke gereformeerde gemeenten steunen het werk, ook met middelen. ZGG verantwoordt maandelijks de opbrengsten per plaats waar een gereformeerde gemeente is gevestigd. De zendingscommissie (PZC) van elke gemeente ontvangt rechtstreeks een uitgebreid (geanonimiseerd) overzicht van de inkomsten.

Steun ZGG als particulier

Ook particulieren dragen ruimhartig bij aan de inkomsten van ZGG. Er zijn verschillende manieren waarop u of jij dat kunt doen:
- Een gift of bijdrage aan een actie voor de zending in uw gemeente
- Een bijdrage aan een van de collectes voor de zending in uw gemeente of aan de jaarlijkse voorjaarsactie
- Een periodieke schenking of machtiging
- Uw nalatenschap of legaat
- Uw online donatie via onze site

Steun ZGG als ondernemer

Misschien heeft u al eens nagedacht om ook als ondernemer structureel bij te dragen aan het werk door ZGG. We zijn blij met de vele ondernemers uit onze gemeenten die dit al doen. Zij maken jaarlijks een gift over, of sponsoren activiteiten in financiële of materiële zin. 

Wilt u vrijblijvend op een nieuwe en creatieve manier nadenken over uw steun aan het zendingswerk? Neem dan contact op met onze relatiebeheerder Lennard Elenbaas. Hij komt graag naar u toe om erover door te praten.

Overige inkomstenbronnen

Naast giften die rechtstreeks of via zendingscommissies worden gedaan, ontvangt ZGG ook financiële middelen van: 
- Collecten in kerkelijke gemeenten (pinkstercollecte, najaarscollecte, zendingsdagen)
- Scholen: zendingsgeld en projecten/acties
- Inzameling van diverse materialen
- Kringloopwinkels en zendingswinkels

Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) is een door de belastingdienst erkende ANBI. ZGG valt onder de groepsbeschikking van de Gereformeerde Gemeenten. Dat maakt het voor ondernemers en particulieren belastingtechnisch extra interessant om het werk te steunen.