Zendingsbureau

Op het zendingsbureau werken elf collega's die ondersteuning geven aan de zendingswerkers op de velden, het bestuur en het thuisfront. Diverse communicatielijnen komen hier samen. De belangrijkste taken van het bureau zijn de ondersteuning van het bestuur, het verzorgen van de communicatie met zendingsteams en zusterkerken in overleg met het deputaatschap, het begeleiden en toerusten van zendingswerkers op de velden, het bijdragen aan het doordenken van het beleid en het betrekken van het thuisfront bij het zendingswerk. Ook beheert het bureau de door de gemeenten en zendingscommissies bijeengebrachte middelen en zijn er allerlei administratieve werkzaamheden die horen bij personeelsadministratie en geldstromen naar de velden.

Verschillende commissies ondersteunen het zendingsbureau. Zij dragen bij aan het werk op het thuisfront: de redactie van Paulus en de onderwijsvoorlichtingscommissie, die materiaal voor basisscholen en kinderen vervaardigt. Verder wordt ZGG bijgestaan door adviseurs, waaronder een begeleidingscommissie voor het onderwijs aan zendingskinderen op de velden.

Trudie van der Waal Administratief medewerker
Jan-Kees Kooijman Missioloog en toeruster
Anton Herrebout Hoofd administratie en personeel
Anneke van de Hoef Managementassistent
Frans van Grol Voorlichter
Paul Eikelboom Directeur
Nelleke van Rumpt Administratief medewerker
Hanneke van Eckeveld Communicatieadviseur
Lennard Elenbaas Relatiebeheerder
Judith Boogaard Managementassistent
Mirjam van Daalen Secretaresse