Ecuador

ZGG begint in 1995 haar activiteiten in Zuid-Amerika in de achterstandswijken van Guayaquil, de grootste stad van Ecuador. Later worden posten geopend in Portoviejo, Machala en Quevedo. In alle plaatsen worden zondagse samenkomsten gehouden en activiteiten voor vrouwen, jongeren en kinderen georganiseerd. Naast ontspanning en ontmoeting is er in de verschillende groepen veel aandacht voor bijbelstudie en christelijke levensstijl.
In de steden waarin ZGG werkzaam is, is veel verschil tussen armoede en rijkdom. Er is aandacht voor het op een goede manier ontwikkelen van diaconaat door de zendingsgemeenten. In veel wijken ligt het cijfer van de criminaliteit hoog. De kinderen die daar opgroeien, komen al vroeg in aanraking met criminaliteit en verslaving. Mede hierom is er veel aandacht voor kinderen en jongeren. Daarnaast ligt nadruk op theologische toerusting van toekomstige ambtsdragers en leidinggevenden. Het doel van het zendingswerk is te komen tot zelfstandige gemeenten van gereformeerd belijden.