Ecuador

Ecuador en Europa zijn al verschillende eeuwen aan elkaar verbonden. In de 16e eeuw wordt Ecuador namelijk een kolonie van Spanje. Dit verandert aan het begin van de 19e eeuw als de kolonisten worden verdreven en Ecuador een eenheid vormt met Venezuela en Bolivia. In 1830 wordt de zelfstandige republiek Ecuador uitgeroepen. Het land heeft zijn naam te danken aan zijn ligging op de evenaar. Equator is namelijk het Spaanse woord voor evenaar.

Door de langdurige overheersing van Spanje is een zeer groot gedeelte (nog ongeveer 75%) van de bevolking rooms-katholiek. Ongeveer 10% van de bevolking is protestant, een groeiende groep. Velen van hen zijn aangesloten bij charismatische kerken. Veel gedoopte leden van de rooms-katholieke kerk hebben zeer weinig kennis van de Bijbel en bezoeken niet of nauwelijks de kerk. Daarnaast zijn er veel sekten en bewegingen actief. 

In 1995 wordt door de Gereformeerde Gemeenten de eerste evangelist uitgezonden naar Zuid-Amerika. Hij strijkt neer in Guayaquil, de grootste stad van Ecuador. Zo maakt ZGG voor het eerst kennis met stadszending. De werkers van ZGG werken allemaal onder bewoners van achterstandswijken, achtereenvolgens in Guayaquil, Portoviejo, Machala en Quevedo. Dit neemt niet weg dat er ook mensen van de voorzichtig opkomende middenklasse de diensten bijwonen. Dit is vooral te zien in Machala. 

Laat het gebed van het thuisfront van de zending mogen zijn dat ook in de grote steden van Ecuador velen de oproep uit Psalm 49 werkelijk ter harte mogen nemen: ‘Hoort dit, alle gij volken! neemt ter ore, alle inwoners der wereld, zowel slechten als aanzienlijken, tezamen rijk en arm!’ (vs. 2 en 3)