Historie

In het zendingswerk door ZGG zijn gebeurtenissen die de loop van het werk illustreren. In het overzicht op deze pagina ziet u deze gebeurtenissen en het bijbehorende jaartal waarin ze plaatsvonden.

2023 In Albanië wordt Klement Rizallaraj uit Delvinë toegelaten tot de opleiding tot predikant
2023 In de gemeente van Durrës in Albanië vindt de eerste doop- en belijdenisdienst plaats
2022 ZGG lanceert de eerste podcastserie in de geschiedenis
2022 De volledig vertaalde Bijbel in de Una-taal wordt in Langda (Papoea) gepresenteerd
2022 ZGG gaat verder onder een nieuw logo en voert een daarbij passende huisstijl door
2022 In Boké (Guinee) ontvangen zes volwassenen en een kind het teken van de Heilige Doop
2022 Jorge Chancay wordt bevestigd als eerste predikant van de gemeente El Amparo, Guayaquil (Ecuador)
2021 De eerste kringloopwinkel voor ZGG bestaat tien jaar. Het gaat om Ramsjburg in Middelburg
2021 Twee Albanese gemeenteleden worden benoemd tot evangelist in Albanië
2021 ZGG houdt een hybride zendingsdag, waarbij een paar honderd mensen fysiek en de rest via een livestream het programma volgen
2020 ZGG lanceert een online databank voor artikelen, lezingen, preken, audio- en videomateriaal over zending
2020 Beëindiging deeltijd personele ondersteuning theologische school op Bali
2020 Vanwege de coronapandemie annuleert ZGG de jaarlijkse zendingsdag. De videoserie Gods Woord gaat voort wordt ontwikkeld als alternatief.
2019 Twee broeders in Ecuador worden toegelaten tot de opleiding tot predikant en evangelist
2019 Vestiging van het werk in Siem Reap (Cambodja)
2019 ZGG vestigt zich (opnieuw) in Coliah (Guinee)
2019 Grote renovatie van de Salle de lecture (leeszaal) in Boké (Guinee)
2019 Ingebruikname eigen kerkgebouw en eerste belijdenisdienst in gemeente El Camino in Quevedo (Ecuador)
2018 Doorontwikkeling van de webpagina zgg.nl als informatiecentrum rond het zendingswerk
2017 Personele ondersteuning theologische hogeschool Johanes Calvin (Bali) wordt in deeltijd vanuit Nederland voortgezet
2017 Eerste uitzending van een zendingswerker naar Cambodja
2016 Het laatste deel van de Soso Bijbelvertaling verschijnt, de vertaling is nu compleet
2016 ZGG opent nieuw veld in Cambodja
2015 Uitbreiding van het werk in Albanië naar de stad Durrës
2013 Uitbreiding van het werk in Ecuador naar de stad Quevedo
2013 Start personele ondersteuning theologische hogeschool Johanes Calvin (Bali) door Jan van Doleweerd
2012 Vertaling van Lukas (eerste vertaalde evangelie) in het Mogofin verschijnt
2012    Eerste belijdenis- en doopdienst in gemeente Palabras Eternas in Machala (Ecuador) en opening eigen kerkgebouw
2012 Naamswijziging zusterkerk op Papoea in Gereja Jemaat Reformasi di Papua (GJRP)
2012 Op Papoea komt een kinderbijbel in de Mek-taal (Nipsan-gebied) beschikbaar
2012 ZGG gedenkt vijftig jaar daadwerkelijke zending
2011 Opening kerkelijk ontmoetingscentrum in Delvinë (Albanië)
2011 Start van de samenwerking tussen de instituten voor theologisch onderwijs in Indonesië op de eilanden Bali en Papoea
2010 De vertaling van het Nieuwe Testament in de Soso-taal komt gereed (Guinee)
2009 Uitbreiding van het werk in Albanië naar de stad Tepelenë
2009 Opening Nederlandse kansels Gereformeerde Gemeenten voor anderstalige diensten door predikanten uit zusterkerken
2008 Zendingswerkers van ZGG werken vanaf nu onder verantwoordelijkheid van de GJPI (Papoea)
2007 De vertaling van het Nieuwe Testament in de Una-taal komt gereed (Papoea)
2007 Beëindiging van de fellowship van Kom Over En Help, GEC en ZGG (Albanië)
2006 Start van het zendingswerk in Coliah Araponka-gebied (Guinee). Vanwege repatriëring van een werker eindigt dit in 2010.
2006 ZGG presenteert missiologische uitgave Gij zult Mijn getuigen zijn
2006 Eerste belijdenisdienst in gemeente Buenas Nuevas Portoviejo (Ecuador)
2006 Eerste Bijbelboeken in de Mogofin-taal worden gepubliceerd
2004 In Boké (Guinee) wordt een gebouw in gebruik genomen om bijeenkomsten te kunnen beleggen
2004 Uitbreiding van het werk in Ecuador naar de steden Portoviejo en Machala
2003 Eerste ouderlingen bevestigd in Guayaquil (Ecuador)
2003 Ingebruikname eigen kerkgebouw Delvinë (Albanië)
2002 In de Izi-taal komt de vertaling van de gehele Bijbel gereed
2001 Eerste doopdienst in Guinee
2000 Opening Bijbelschool Sarandë-Delvinë (Albanië)
1999 Aanpassing samenwerking van Kom Over En Help, de GEC en ZGG tot fellowship (Albanië)
1999 Stichting Estéban opgericht om het diaconale werk te ondersteunen (Ecuador)
1999 De laatste zendingswerker van ZGG vertrekt uit Zuid-Afrika, de financiële steun blijft
1998 19 juli: eerste doopdienst in Delvinë (Albanië) 
1998 Eerste belijdenis- en doopdienst in gemeente El Amparo Guayaquil (Ecuador)
1996 ZGG begint zendingswerk in Delvinë (Albanië)
1996 Ingebruikname eigen kerkgebouw in Guayaquil (Ecuador)
1995 De Gereformeerde Gemeenten gaan een correspondentieband aan met de GJPI en de NRC
1995 ZGG begint zendingswerk in Ecuador in de stad Guayaquil
1994 Uitzending eerste zendingswerker naar Albanië, drie jaar na de val van het communisme
1994 Start van het zendingswerk onder de Mogofin bevolkingsgroep
1993 Op 5 oktober besluiten Kom Over En Help, de Greek Evangelical Church en ZGG samen te werken voor de verkondiging van het Evangelie in Woord en daad in Albanië. Doel is de stichting van een National Evangelical Reformed Church.
1991 ZGG begint zendingswerk in Guinee
1989 De laatste zendingswerker van ZGG vertrekt uit Igede
1988 De Nigeria Reformed Church (NRC) wordt geïnstitueerd
1984 De Gereja Jemaat Protestan di Irian Jaya / Indonesia (GJPI) wordt geïnstitueerd
1983 Het zendingsbureau verhuist van de Boezemsingel in Rotterdam naar het nieuwe Centraal Bureau der Gereformeerde Gemeenten in Woerden
1983 De verantwoordelijkheid voor het ZGG-werk in Igede wordt overgedragen aan de Methodist Church of Nigeria
1981 De vertaling van het Nieuwe Testament in de Izi-taal komt gereed
1977 In Izi (Nigeria) wordt de eerste doopdienst gehouden
1975 Het zendingsbureau verhuist naar de Boezemsingel in Rotterdam
1975 De vertaling van het Nieuwe Testament in de Yali-taal komt gereed (Papoea)
1974 ZGG begint zendingswerk in Izi (Nigeria) vanuit het Igede-gebied
1973 ZGG begint zendingswerk in Zuid-Afrika
1969 De eerste doopdienst in Pass-Valley (Papoea)
1963 ZGG begint zendingswerk in Igede (Nigeria)
1962 Het eerste zendingsteam wordt uitgezonden naar Nieuw-Guinea (het huidige Papoea in Indonesië)
1957 Eerste landelijke zendingsdag in de Oosterkerk te Utrecht
1954 Begin verschijning zendingsblad Paulus
1950 De heer D.P. Polder treedt in dienst van het deputaatschap. Vanaf dat moment is er sprake van een zendingsbureau.
1908 De Commissie voor Uitwendige Zending wordt ingesteld door de Generale Synode. De commissie steunt het werk van ds. D.J. Benjamin onder Armeense vluchtelingen.