Historie

Aan de hand van enkele belangrijke jaartallen ziet u hieronder de geschiedenis van ZGG in vogelvlucht

2019 ZGG vestigt zich (opnieuw) in Coliah (Guinee)
2019 Grote renovatie van de Salle de lecture (leeszaal) in Boké (Guinee)
2019 Ingebruikname eigen kerkgebouw in Quevedo (Ecuador)
2018 Actief gebruik van de webpagina zgg.nl als informatiecentrum rond het zendingswerk
2017 Eerste uitzending van een zendingswerker naar Cambodja
2017 Het boek 'Onverhinderd' wordt op de jaarlijkse zendingsdag gepresenteerd
2016 Het laatste deel van de Soso Bijbelvertaling verschijnt, de vertaling is nu compleet
2016 ZGG opent nieuw veld in Cambodja
2016 ZGG houdt 60ste zendingsdag in Evenementenhal te Gorinchem
2015 Uitbreiding van het werk in Albanië naar de stad Durrës
2013 Uitbreiding van het werk in Ecuador naar de stad Quevedo
2012 Vertaling van Lukas (eerste vertaalde evangelie) in het Mogofin verschijnt
2012    Eerste belijdenis- en doopdienst in Machala, Ecuador, opening eigen kerkgebouw
2012 Naamswijziging zusterkerk op Papoea in Gereja Jemaat Reformasi di Papua (GJRP)
2012 Op Papoea komt een kinderbijbel in de Mek-taal (Nipsan-gebied) beschikbaar
2012 ZGG gedenkt vijftig jaar daadwerkelijke zending
2011 Opening kerkelijk ontmoetingscentrum in Delvinë, Albanië
2011 Start van de samenwerking tussen de instituten voor theologisch onderwijs in Indonesië op de eilanden Bali en Papoea
2010 De vertaling van het Nieuwe Testament in de Soso-taal komt gereed (Guinee)
2009 Uitbreiding van het werk in Albanië naar de stad Tepelenë
2009 Opening Nederlandse kansels Gereformeerde Gemeenten voor anderstalige diensten door predikanten uit zusterkerken
2008 Zendingswerkers van ZGG werken vanaf nu onder verantwoordelijkheid van de GJPI
2007 De vijftigste zendingsdag wordt gehouden in de Veemarkthallen te Utrecht
2007 De vertaling van het Nieuwe Testament in de Una-taal komt gereed (Papoea)
2006 Start van het zendingswerk in Koliya Araponka-gebied. Vanwege repatriëring van een werker eindigt dit in 2010.
2006 Eerste Bijbelboeken in de Mogofin-taal worden gepubliceerd
2004 In Boké (Guinee) wordt een gebouw in gebruik genomen om bijeenkomsten te kunnen beleggen
2004 Uitbreiding van het werk in Ecuador naar de steden Portoviejo en Machala
2003 Ingebruikname eigen kerkgebouw Delvinë
2002 In de Izi-taal komt de vertaling van de gehele Bijbel gereed
2001 Eerste doopdienst in Guinee door zendingsdeputaat
2000 Eerste doopdienst in Albanië door zendingsdeputaat
1999 De laatste zendingswerker van ZGG vertrekt uit Zuid-Afrika, de financiële steun blijft
1996 ZGG begint zendingswerk in Albanië, kort na de val van het communisme
1995 De Gereformeerde Gemeenten gaan een correspondentieband aan met de GJPI en de NRC
1995 ZGG begint zendingswerk in Ecuador
1994 Start van het zendingswerk onder de Mogofin bevolkingsgroep
1991 ZGG begint zendingswerk in Guinee
1989 De laatste zendingswerker van ZGG vertrekt uit Igede
1988 De Nigeria Reformed Church (NRC) wordt geïnstitueerd
1984 De Gereja Jemaat Protestan di Irian Jaya / Indonesia (GJPI) wordt geïnstitueerd
1983 De verantwoordelijkheid voor het ZGG-werk in Igede wordt weer overgedragen aan de Methodist Church of Nigeria
1981 De vertaling van het Nieuwe Testament in de Izi-taal komt gereed
1977 In Nigeria (Izi) wordt de eerste doopdienst gehouden
1975 De vertaling van het Nieuwe Testament in de Yali-taal komt gereed (Papoea)
1974 ZGG begint zendingswerk in Izi (Nigeria) vanuit het Igede-gebied
1973 ZGG begint zendingswerk in Zuid-Afrika
1969 De eerste doopdienst in Pass-Valley (Papoea)
1963 ZGG begint zendingswerk in Igede (Nigeria)
1962 Het eerste zendingsteam wordt uitgezonden naar Nieuw-Guinea (het huidige Papoea in Indonesië)
1957 Eerste landelijke zendingsdag in de Oosterkerk te Utrecht
1954 Verschijning zendingsblad Paulus
1950 De heer D.P. Polder treed in dienst van het deputaatschap. Vanaf dat moment is er sprake van een zendingsbureau.
1908 De Commissie voor Uitwendige Zending wordt ingesteld door de Generale Synode. De commissie steunt het werk van ds. D.J. Benjamin onder Armeense vluchtelingen.