Voorjaarsactie 2020

Voorgangers voor Ecuador

Vijfentwintig jaar geleden begon ZGG met het zendingswerk in Ecuador. Een mijlpaal dus, waarbij we kunnen terugkijken op vele ontwikkelingen. Het ontstaan van vier verschillende gemeenten getuigt van voortgang in het zendingswerk. Echter, deze gemeenten zijn nog niet zelfstandig. En dat is wel waar ZGG naar uitkijkt: het ontstaan van zelfstandige gemeenten die gefundeerd zijn op Gods Woord en waar gepredikt wordt overeenkomstig de gereformeerde belijdenisgeschriften. 

In het najaar van 2019 werd een bijzonder moment bereikt in het werk van ZGG in Ecuador. Jorge Chancay (1979) en Dani Alava (1978) werden toegelaten tot de tweede fase van hun theologische opleiding. Jorge Chancay zal worden opgeleid tot predikant, Dani Alava tot evangelist. De komende twee jaar zullen deze gemeenteleden uit Guayaquil voltijd studeren. Ze moeten dus ondersteund worden in hun levensonderhoud. Hun opleiding zelf brengt ook de nodige kosten met zich mee. Graag bestemmen we de ZGG voorjaarsactie van 2020 geheel voor dit doel! We hopen uw medeleven met de gemeente in Ecuador terug te zien in de opbrengst. Maar wat wij niet kunnen zien, stijgt boven de financiën uit: bidt u voor de gemeenten in Ecuador en voor deze twee broeders in opleiding? Een mooier jubileumgeschenk kunt u het team in Ecuador en de zendingsgemeenten niet geven. 

Helpt u met uw gift ZGG helpen? Klik hier om een gift over te maken o.v.v. voorjaarsactie 2020. Alvast hartelijk dank!