Voorjaarsactie 2019

Steun de plaatselijke evangelisten op Papoea!
Ook de zusterkerk op Papoea zendt zendingswerkers uit. Deze evangelisten gaan naar onbereikte gebieden. De kerk maakt het financieel mogelijk dat ze enkele keren per jaar naar huis kunnen om hun familie te ontmoeten en toerusting te krijgen. ZGG steunt de zusterkerk bij dit werk.
Helpt u met uw gift ZGG helpen? Klik hier om een gift over te maken o.v.v. voorjaarsactie 2019. Alvast hartelijk dank!