1. De opdracht

Zendingswerk vindt zijn grond in de Bijbel. In deze eerste aflevering mediteert ds. G.W.S. Mulder over de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19.

Bekijk

2. De ingang

Met Gods Woord ingang zoeken bij de bevolking gebeurt bijvoorbeeld door kinder- en jongerenwerk. In de tweede aflevering geeft Willemien van Schothorst een indruk van hoe dat gaat in Albanië.

Bekijk

3. Wereldwijd

Wereldwijd en decennialang. Die twee begrippen staan centraal in de column van Paul Eikelboom, directeur van ZGG. Verrassend, actueel en toekomstgericht.

Bekijk

4. Samenkomen

Peter en Marije Fris begeleiden de groei van de jonge zendingsgemeente 'El Camino' in Quevedo, Ecuador. Gods Woord staat centraal in de samenkomsten en werkt langzamerhand ook door in het dagelijks leven van de gemeenteleden...

Bekijk

5. Belofte en bemoediging

De zendingsopdracht wordt door Christus voorzien van een bemoedigende belofte. Zendingsdeputaat ds. W. Harinck gaat in op deze woorden in Mattheüs 28:20. Deze aflevering is qua inhoud onlosmakelijk verbonden aan aflevering 1.

Bekijk

6. Delen

Hoe deel je Gods Woord in een West-Afrikaans land, waar velen niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven? Fennie Haase toont aan hoe alfabetiserings- en vrouwenwerk middelen zijn om Gods Heilige Boeken onder de mensen te brengen.

Bekijk

7. Ingeschakeld

Zendingswerkers worden gedragen door het 'thuisfront'. Mensen in Nederland, ingeschakeld om het zendingswerk mogelijk te maken en te steunen. Met deze extra lange aflevering vol informatie voor het thuisfront is de videoserie compleet.

Bekijk