Opleiding twee evangelisten Cambodja gestart

7 maart – Woerden

Vandaag zijn twee echtparen gestart met hun opleiding bij ZGG!

Harrie en Jaccolien den Otter

Wiegert en Johanna Heres

Harrie en Jaccolien den Otter en Wiegert en Johanna Heres hebben vanmorgen in Woerden hun opleidingscontract bij ZGG getekend. Dat betekent dat ze begonnen zijn aan de voorbereidingen op uitzending naar Cambodja. Harrie en Wiegert zijn beide benoemd als evangelist voor dit zendingsgebied. Het treft bijzonder dat ze tegelijkertijd hun opleiding bij ZGG kunnen volgen. 

De opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van Jan-Kees Kooijman, missioloog en toeruster bij ZGG. Diverse collega's van het zendingsbureau verzorgen een deel van de opleiding, maar ook veel externen zijn betrokken bij de vorming. Na afronding van de interne opleiding kunnen het echtpaar Den Otter en de familie Heres worden uitgezonden naar Cambodja, waar eerst taalstudie Khmer volgt.

Het is een hoopvolle ontwikkeling dat het werk in Cambodja kan worden uitgebreid met de komst van twee evangelisten. Tegelijkertijd zijn we volledig afhankelijk van Gods zegen. We hopen dat u het werk in Cambodja gedurig opdraagt in uw gebed.