Evangelisatiewerk

In Albanië zijn veel kleine dorpjes in de omgeving van Delvinë en Tepelenë. Het zendingsteam spant zich in om deze mensen te bereiken. Dat gebeurt door middel van digitale middelen, maar ook door het bezoeken van de dorpen, vooral door lokale medewerkers. Het is belangrijk om contacten te leggen in de kleine dorpjes en die ook te onderhouden. Bij voorkeur willen de werkers bezoekjes aan de dorpen ook herhalen, zodat de relatie onderhouden wordt. Op de begroting is € 5.900 gereserveerd voor dit werk.

Jaarlijks verspreidt het team een evangelisatiekrantje in Delvinë, Tepelenë en Durrës. Ook bezoekers en leden van de zendingsgemeenten kunnen dit krantje in hun omgeving rondbrengen. Daarnaast maakt het team kalenders om aan de muur in huis, in een winkeltje of in een restaurantje te hangen. De kalender is voorzien van bijbelteksten in het Albanees. Een waardevol cadeau! Voor het krantje en de kalender is een bedrag van € 100 begroot.

Elke zendingsgemeente probeert ook zelf activiteiten te ontwikkelen om mensen uit de omgeving in de kerk te verwelkomen. Daarbij is een gastvrij onthaal belangrijk. De kosten voor deze activiteiten zijn geraamd op € 7.900.

Nog nodig voor dit project: € 3900

Opgehaald: 71,94%/€ 10000

Totaal nodig voor project: € 13900

Steun project