Evangelisatiewerk

In Albanië zijn veel kleine dorpjes in de omgeving van Delvinë en Tepelenë, maar ook in de bergachtige gebieden, waar ‘onbereikten’ wonen. Het zendingsteam spant zich in om deze mensen te bereiken. Podcasts en videomaterialen worden ontwikkeld, die via sociale media en digitale netwerken kunnen worden verspreid. Hiervoor is een bedrag van € 9.000 gereserveerd. 

Naast digitale middelen om mensen in afgelegen dorpen te bereiken, investeert het team in Albanië ook in een dorpenwerker. Deze Albanees wil erop uittrekken om contacten te leggen in de kleine dorpjes en die ook te onderhouden. Hij kan de audiomaterialen en video's delen met mensen die hij spreekt. Het is de bedoeling dat hij een bezoek aan de dorpen ook herhaalt, zodat de relatie onderhouden wordt. In de Paulus van maart 2023 is hierover meer te lezen, omdat de Voorjaarsactie van 2023 op dit doel gericht zal zijn. Op de begroting is € 9.600 gereserveerd voor dit initiatief.

Jaarlijks verspreidt het team een evangelisatiekrantje in Delvinë, Tepelenë en Durrës. Ook bezoekers en leden van de zendingsgemeenten kunnen dit krantje in hun omgeving rondbrengen. Daarnaast maakt het team kalenders om aan de muur in huis, in een winkeltje of in een restaurantje te hangen. De kalender is voorzien van bijbelteksten in het Albanees. Een waardevol cadeau! Voor het krantje en de kalender is een bedrag van € 900 begroot.

Nog nodig voor dit project: € 13647

Opgehaald: 30,02%/€ 5853

Totaal nodig voor project: € 19500

Steun project