Theologisch docent/toeruster in Ecuador

ZGG verricht sinds 1995 zendingswerk in de kuststrook van Ecuador. In Guayaquil is een gemeente geïnstitueerd en in Portoviejo, Machala en Quevedo zijn zendingsgemeenten ontstaan. Daarnaast wordt in de komende jaren op nog enkele plaatsen begonnen met zendingswerk. Het zendingsteam werkt samen met lokale werkers die als predikant en evangelist werken. Daarnaast zijn er in zendingsgemeenten veel belijdende leden actief. 

In het zendingsteam in Ecuador is ruimte voor een 

theologisch docent/toeruster


De huidige theologisch toeruster heeft inmiddels een lokale predikant en evangelist opgeleid en daarnaast ook cursussen en toerusting aangeboden op lokaal niveau. Voor de continuïteit en versterking van het werk van de huidige toeruster van ZGG zoeken we nog een theologisch docent/toeruster. 

Taakinhoud

- Het geven van theologisch onderwijs aan verschillende doelgroepen.
- Samen met andere teamleden verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het zendingswerk van ZGG in Ecuador.

Vereisten

- theologische opleiding (master)
- ambtelijke en/of onderwijservaring is een pré
- bereidheid Spaans te leren; goede taalvaardigheid
- in staat om soepel om te gaan met cultuurverschillen
- flexibele instelling, stabiele persoonlijkheid en goede contactuele eigenschappen
- volharding en geduld

Omdat de functie het nodige vraagt, zoeken wij iemand van 30 jaar of ouder. In verband met de samenstelling van het team zoeken wij een echtpaar. Het betreft een uitzending voor ten minste vijf jaar.
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten en zich verbonden voelen met de zendingsopdracht zoals die namens onze gemeenten gestalte krijgt. 

Voor inlichtingen over deze functie kan contact worden opgenomen met de heer P. Eikelboom, directeur (kantoor 0348-48 99 50, privé 0318-63 46 26) of ds. P.D. den Haan, secretaris van het zendingsdeputaatschap (0548-52 13 09).