Zendingsdienst Dirksland

23 april – Mozartsingel 2

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. S. Maljaars

Er wordt een collecte gehouden voor de zending.