Verdieping

Wilt u meer weten over de plaats die zending heeft in de Bijbel? Bent u benieuwd hoe het proces van gemeentevorming op het zendingsveld verloopt? Loopt u met vragen rondom zending en roeping? Bent u benieuwd hoe een opleidingstraject bij ZGG eruit ziet?

Misschien is 'Oriëntatie op zending' dan iets voor u! Begin 2023 zullen deze verdiepende bijeenkomsten aangeboden worden. In vijf avonden wordt ingegaan op het werk van zending wereldwijd en op persoonlijke aspecten als het profiel van de zendingswerker en roeping tot zendingswerk.
De avonden worden gehouden in Gouda. Op deze webpagina's vindt u meer informatie.

Bent u geïnteresseerd? Meld u uiterlijk 28 december 2022 aan via het aanmeldformulier. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Frans van Grol (0348-48 99 50 of fmvangrol@zgg.nl).