Zendingsdienst Gouda

27 november – Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. J. van Rijswijk

Er wordt een collecte gehouden voor de zending.