Zendingsdienst Herkingen

1 mei – Onderlangs 6

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Er wordt een collecte gehouden voor de zending.