Zendingsdienst Scherpenisse

5 oktober – Schoolstraat 4

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. J.M.D. de Heer
De gemeente zingt uit de psalmberijming van Datheen.