Zendingsdienst Uddel

13 augustus – Garderenseweg 29

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. J.M.D. de Heer

Er wordt een collecte gehouden voor de zending.