Zendingsdienst Woerden

17 april – Bethlehemkerk, Oudelandseweg 50

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. J. IJsselstein

Er wordt een collecte gehouden voor de zending.