Belofte en bemoediging

Videoserie 'Gods Woord gaat voort' (5)

Deze aflevering is onlosmakelijk verbonden aan aflevering 1. Ds. W. Harinck, zendingsdeputaat, mediteert over de bemoedigende belofte die volgt op de opdracht van Christus om uit te gaan onder de volken. Mattheüs 28:20: 'En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.' Deze belofte blijkt na 2000 jaar zendingswerk nog altijd actueel.

De videoserie 'Gods Woord gaat voort' is ontwikkeld als alternatief voor de geannuleerde zendingsdag op 20 juni 2020. De serie bestaat uit zeven afleveringen die vanaf 8 mei 2020 tot en met 20 juni 2020 gepubliceerd zijn.