Brochure Geestelijke beroepshouding

‘Heb acht op uzelven en op de leer, volhard in deze; want dat doende zult gij én uzelven behouden én die u horen’ (1 Tim. 4: 16). Paulus maakt het in zijn brief aan Timotheüs heel duidelijk: het belang van het acht slaan op jezelf, als missionair werker, is groot. Het wordt in dit vers direct verbonden het behoud van jezelf én van degenen onder wie je mag werken! Om deze houding concreet te maken geeft Paulus er praktische adviezen bij, zoals:

‘Beveel deze dingen, en leer ze. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kome. Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps’ (1 Tim. 4: 11-14).


Ook de missionaire werkers van de 21ste eeuw hebben alle belang bij de blijvende ontwikkeling van deze ‘beroepshouding’. Ook voor hen geldt dat het behoud van én henzelf én van degenen met wie zij werken eraan verbonden is.
In 2009 schreef Jan van Doleweerd de brochure De geestelijke beroepshouding van een missionair werker. Hierin wordt deze ‘beroepshouding’ aan de hand van een achttal eigenschappen verder uitgewerkt. In de afgelopen jaren hebben allerlei werkers in Gods Koninkrijk baat gehad bij deze brochure en de waarde ervan onderstreept. Om die reden stelt ZGG deze brochure graag beschikbaar in de digitale bibliotheek. 

In de hoop dat dit schijven zijn weg zal vinden, besluit ik met een dringend advies van Paulus: ‘Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles’ (1 Tim. 4: 15).

Woerden, januari 2021
Jan-Kees Kooijman
Missioloog & Toeruster Zending Gereformeerde Gemeenten

Downloads

Klik hieronder om de gehele brochure te downloaden

  • Bestand downloaden