De opdracht

Videoserie 'Gods Woord gaat voort' (1)

In deze aflevering gaat ds. G.W.S. Mulder in op de zendingsopdracht zoals die is verwoord in Mattheüs 28:19. Deze opdracht is de bijbelse basis van zendingswerk, gefundeerd op het werk van de Heere Jezus Christus.

De videoserie 'Gods Woord gaat voort' is ontwikkeld als alternatief voor de geannuleerde zendingsdag op 20 juni 2020. De serie bestaat uit zeven afleveringen die vanaf 8 mei 2020 tot en met 20 juni 2020 gepubliceerd zijn.