Daar zit muziek in...

Een noche de cánticos is voor leden van onze zendingsgemeenten in Ecuador een vertrouwd verschijnsel. Op zo’n zangavond worden nieuwe psalmen en liederen aangeleerd die beschikbaar zijn gekomen. Het zendingsteam investeert veel tijd in het samenstellen van een bundel waarin alle psalmen zijn opgenomen en tevens zogenaamde bijbelliederen. Tijdens een noche de cánticos worden nieuwe liederen ingestudeerd. 

Waar deze avonden normaalgesproken zo’n tienduizend kilometer bij ons vandaan gehouden worden, hoefde u eind maart minder ver te reizen om een dergelijke avond bij te wonen. De zendingscommissie van Houten organiseerde er namelijk een in Nederland. De zanggroep bestond uit familie Seppenwoolde en Korpel. Ook de gerepatrieerde familie Van der Maas leverde een bijdrage. De kinderen van familie Seppenwoolde zorgde ook voor een stuk muzikale begeleiding. Onder leiding van Dick Korpel werden diverse liederen gezongen. Eerst door de zanggroep en daarna door de aanwezigen. Met wat goede wil kwamen laatstgenoemden een heel eind. 

Tussendoor werden twee korte presentaties gehouden. Evangelist Jan-Henry Seppenwoolde vertelde kort iets over zending en cultuur. Daarbij ging hij in op de verschillen tussen de collectieve cultuur in Ecuador en de individualistische cultuur in Nederland. Theologisch toeruster Dick Korpel vertelde iets over de grondige verbouwing die het kerkgebouw van de gemeente El Amparo in Guayaquil ondergaat. Ook tijdens zo’n verbouwing heb je met cultuur te maken! 

Gerepatrieerd theologisch toeruster Kees van der Maas sloot de bijeenkomst af met dankgebed. Het was voor hem en zijn vrouw Jannie bijzonder om weer een avond Spaanse liederen te zingen. ‘Het voelde een beetje als thuiskomen’ aldus Kees. Zo kijkt de gemeente van Houten terug op een bijzondere zendingsavond. Er werd ervaren hoe in verschillende talen de lofzang wordt gehoord. Tot eer van God.