De omvang

Van Genesis tot Openbaring: Bijbel in de Una-taal

God is groot. Groot is Gods Woord. God heeft Zich in Zijn spreken en schepping geopenbaard. Hij heeft de inbreuk van de zondeval beschreven. Maar Hij spreekt ook van het wonder dat God Zelf in Zijn Zoon de verlossing uit de zonde werkt. Gods Woord is een schat van onuitsprekelijk formaat.

Groot is de Bijbel ook in omvang. De gewone lezer is daar niet dagelijks mee bezig. Maar de Una-vertaler kan er niet omheen: het Woord bestaat uit woorden. Heel veel woorden. En elk woord moet worden omgezet in het Una. Dat geldt voor de zeven Hebreeuwse woorden van het eerste bijbelvers, dat geldt voor de tien Griekse woorden van het laatste, dat geldt de 31.100 verzen die daartussen liggen. Zo zijn honderden jaren geleden ook vertalers bezig geweest om de Statenvertaling te maken.

‘In den beginne schiep God den hemel en de aarde.’
‘Yuma kobdob ara Er Imtamnyi biryi im ton tukwe ton kiknibmou.’

Genesis 1 vers 1 | Statenvertaling en Una-vertaling

‘De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.’
‘Nun Du Yesus biryi kisal dakokabsiriryi, sunda Er dam kun nang nirya ab tonkwa kuna teleb. Amin.’

Openbaring 22 vers 21 | Statenvertaling en Una-vertaling

Het is meteen te zien dat het Una meer woorden nodig heeft voor de vertaling van deze bijbelverzen dan het Nederlands. Er zijn ook minder zichtbare verschillen. Het Una maakt actief gebruik van naamvalsvormen; het Nederlands is die bijna kwijt. Wij zetten het werkwoord meestal middenin de zin; in het Una staat het werkwoord achteraan. Elk Una-werkwoord kan in meer dan 250 verschillende vormen worden gebruikt; dat halen Nederlandse werkwoorden niet.
En dan te bedenken dat bijbelverzen inmiddels in 3.415 talen te lezen zijn (cijfers van september 2020). In al die talen is nog veel meer variatie te vinden dan tussen het Una en het Nederlands. Gaat het al duizelen? De omvang neemt toe; ja, Gods Woord is groot.

Is het Woord té groot voor een mens? Gelukkig niet. Elke dag werkt het Woord in harten van mensen op deze wereld. Een kind in haar eigen bed, met de Bijbel op schoot. Een tiener, voor het oog alwéér op zijn telefoon, oog in oog met de tekst van de dag. Een zoekende ziel met de echo van het gehoorde in zijn hart: ‘… maar op deze zal Ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft’ (Jes. 66: 2).

Van Genesis tot Openbaring: Bijbel in de Una-taal. Dit is aflevering 3 van de ZGG Voorjaarsactie in 2022. In aflevering 2 gaf vertaler Gipson Malyo iets weer van zijn drijfveer. Volgende week: aflevering 4.

Steun de Voorjaarsactie!
- Scan de QR-code op de afbeelding
- Gebruik deze Tikkie-link
- Geef via onze doneerpagina