Dertig jaar zendingswerk Albanië

Dit jaar is het dertig jaar geleden dat zendingswerk in Albanië weer mogelijk werd. Het land was in de vijftig jaar daarvoor communistisch geweest. In 1967 was zelfs bij wet vastgelegd dat Albanië atheïstisch werd. In 1991 viel het communistische regime. De bevolking was geestelijk en economisch ontredderd. Bij gebrek aan hoop op een betere toekomst probeerden mensen te vluchten naar het buitenland.

Er ontstond echter een beweging in tegengestelde richting. Door Gods opzoekende genade kwamen in het voorjaar van 1991 protestantse zendelingen Albanië binnen. De meesten van hen hadden zich al enkele jaren in Prishtina (Kosovo) voorbereid door middel van Albanese taal- en cultuurstudie. In juni 1991 hielden zij een massabijeenkomst in het stadion van Tirana. Onder de sprekers die daar het Evangelie verkondigden, was ook Anne van der Bijl (bekend van Open Doors).

Anne van der Bijl aan het woord tijdens de massabijeenkomst in Tirana in 1991 (fotobeeld uit video met archiefbeelden)

Publiek tijdens de massabijeenkomst in Tirana in 1991 (fotobeeld uit video met archiefbeelden)

Aanvankelijk waren het vooral Amerikaanse, Britse en Nederlandse zendelingen die het Evangelie in Albanië verspreid hebben. Zij hebben zich verdeeld over het land om te evangeliseren en kerken te stichten. Spoedig volgden bekeerde Albanezen hun voorbeeld.
De zendingsorganisaties verenigden zich administratief in de koepelorganisatie Albanian Encouragement Project (AEP). Op 14 november 1992 hebben de jonge christenen de Albanese Evangelische Broederschap (VUSH) heropgericht, precies honderd jaar nadat een groep Albanezen onder leiding van Gjerasim Qiriazi* dat ook al gedaan had.

In 1994 heeft ook ZGG zich gevoegd bij de organisaties die zendingswerk doen in Albanië. ZGG werkt nu op drie plaatsen aan kerkstichting: in Delvinë, Tepelenë en Durrës. Daarmee zijn we een kleine zendingsorganisatie: ‘onze’ gemeenten vormen één procent van de protestantse kerken, en tot de ZGG-gemeenten behoort twee promille van de gedoopte protestantse christenen. Door middel van publicaties en toerusting proberen we het gereformeerde gedachtengoed breder uit te zetten – en daar is ook belangstelling voor.

Na dertig jaar zendingswerk omvatten de protestantse kerken in Albanië een kleine 13.000 gedoopte leden op een totale bevolking van zo'n 3 miljoen. Dat aantal is kleiner dan het geweest is, met name door emigratie. Er zou van alles te zeggen zijn over leer en leven, kerkdienst en kerkorde van deze veelal jonge, toegewijde en zelfbewuste christenen, maar op dit moment past erkenning van wat de Heere gedaan heeft. Het is Gods genade die dit heeft gewerkt.

Op 12 oktober is bij die goedheid van God stil gestaan in een gezamenlijke herdenkingsbijeenkomst van VUSH en AEP. Daar spraken enkele zendelingen van het eerste uur. Ook gaven een paar van de eerste Albanese christenen een terugblik, die soms terug te leiden was naar die zondag in juni 1991 in dat stadion. Die getuigenissen waren in één woord te vatten: verwondering. Na dertig jaar was dat nog steeds voelbaar.

Ook ZGG mag verwonderd zijn dat de Heere ons hier een plaats heeft willen geven. Laten we Hem ervoor danken.

Wat is er nog veel werk te doen. Ja, het is rotsachtige grond in Albanië. Maar ook hier geldt: de velden zijn wit om te oogsten. De Kerk heeft een almachtige, goedertieren en getrouwe Koning! Waar zijn Zijn dienaren?

Namens team ZGG Albanië,
Gerard Wassink

*Over het werk van Gjerasim Qiriazi schreef Gerard Wassink in de Paulus van september 2018. Het artikel is hier te lezen.