Duiding van het Woord

‘Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?’ vroeg Filippus aan de kamerling in de koets (Hand. 8: 30b). Het was precies de goede vraag aan precies de juiste persoon. De duiding die Filippus kon geven aan de profetieën van Jesaja leidde de kamerling tot zicht op de lijdende Borg.

Duiding. Onderwijs vanuit het Woord. De Bijbel toont keer op keer aan hoe zegenrijk dit is. God gebruikt mensen vol gebrek en zonde om Zijn Woord aan het hart van andere mensen te leggen. Daar komt de Heilige Geest in mee. Aan het hart, ín het hart. Met alle gevolgen van dien.

Nieuw vertaalde bijbelgedeelten in het Mogofin worden officieel gepresenteerd door Peter de Niet. Daar zijn natuurlijk de Guineese vertalers en terugvertalers bij. Ook de oude mannen die al een rol speelden in het vertaalproces worden uitgenodigd. Recent kwam zelfs een van de imams van het dorp luisteren. Met zijn reactie tijdens de bijeenkomst moedigde hij de mensen aan om de bijbelboeken voorál te gaan lezen.

In zijn toespraak grijpt Peter de gelegenheid aan om het nieuwe bijbelgedeelte te duiden. Met behulp van een spreekwoord of een verhaal brengt hij de bijbelwoorden bij de Mogofin. Vroeger konden de mensen in Garama deze woorden niet kennen. Nu zijn de woorden voor hen beschikbaar. Leidt deze verandering in hun bestaan ook tot een verandering van hun geestelijke staat?

Meer Bijbel voor de Mogofin. Na aflevering 5 is dit de zesde bijdrage in de ZGG Voorjaarsactie 2021. Bekijk hier aflevering 7.

Steun de Voorjaarsactie!
- Scan de QR-code op de afbeelding
- Gebruik deze Tikkie-link
- Geef via onze doneerpagina