Een duur bezit

Het kost veel geld, dat bijbelvertaalwerk. Als u er berekeningen op los zou laten, gaan uw wenkbrauwen omhoog van verbazing. ’t Is niet voor niets dat de Voorjaarsactie dit keer gericht is op het vertaalwerk in Guinee. Een Bijbel in de eigen taal is letterlijk een kostbaar bezit!

Hebt u weleens nagedacht over de gevolgen van het bijbelvertaalwerk in Guinee? Écht nagedacht?

In de zestiende eeuw kwam de Reformatie op gang. We kennen Luther, Calvijn, Zwingli, de theologische twisten en de lijvige boekwerken. Minder bekend is hoe het voor het gewone volk was om in Reformatietijd te leven. Voor velen stond alles op z’n kop. Binnen families kwam ruzie, dorpen verscheurden in twist en tweedracht, vertrouwde tradities waren ineens verdacht. Gewone mensen konden de Bijbel gaan lezen en ontdekten er onbekende schatten in. Een tijd van vernieuwing en leven, maar ook een tijd van verwarring en gevaar.

Terug naar Guinee. Weet u wat het voor een moslim in een Afrikaanse familie betekent om christen te worden? Een periode van Reformatie. De vreugde en dankbaarheid gaan samen met verstoting en verlies. Een hoge prijs…?

Jezus verloste in Gadara een bezetene van zijn duivels. De verjaagde geesten stortten met 2000 varkens van de steilte. Een christen in verdrukking houdt ons naar aanleiding van deze geschiedenis een spiegel voor. Hij zegt: ‘Verlossing is duur, en zo kan het bij ons ook voorkomen dat God een grote aardse prijs vraagt in ruil voor het eeuwige leven.’

Meer Bijbel voor de Mogofin. Na aflevering 6 is dit de zevende bijdrage in de ZGG Voorjaarsactie 2021. Bekijk hier aflevering 8.

Steun de Voorjaarsactie!
- Scan de QR-code op de afbeelding
- Gebruik deze Tikkie-link
- Geef via onze doneerpagina