Eerste doop- en belijdenisdienst in Durrës

Op zondag 19 maart heeft in Durrës, Albanië, de eerste doop- en belijdenisdienst plaatsgevonden. Zes mensen verbonden zich door hun ja-woord aan de dienst van de Heere. Vier van hen ontvingen ook het teken van de Heilige Doop.

De zes nieuwe leden van de gemeente in Durrës met Pieter van Ojen (links), ds. Benilton dos Santos (derde van links), Gerdine Zoeteman (rechts)

De dienst werd geleid door evangelist Pieter van Ojen, die in het afgelopen jaar de zes nieuwe leden in de belijdeniscatechisatie voorbereidde op deze gebeurtenis. Gastpredikant was ds. Benilton dos Santos, een zendingspredikant uit Tirana met wie ZGG samenwerkt en die de Heilige Doop bediende. De predikant preekte over de geschiedenis van de twaalf verspieders. Tien van hen hadden geen vertrouwen in de Heere, Jozua en Kaleb wel. Daarmee hield hij alle aanwezigen een spiegel voor: ‘Is de Heere groot in je leven, of klein?’

Na de preek las evangelist Van Ojen het in het Albanees vertaalde doopsformulier voor. De vier dopelingen gaven hun ja-woord op de vragen, waarna ze bij het doopvont knielden en het teken van de doop ontvingen. De twee andere belijdeniscatechisanten gaven hun ja-woord op de vier belijdenisvragen van Voetius.

Na afloop van de dienst bleven de bezoekers en leden nog iets eten en drinken

In de aanloop naar deze dienst is op sommige leden veel strijd afgekomen. In sommige families is grote tegenstand; voor anderen zijn de verantwoordelijkheden in de familie een belemmering. Het was dus tot grote vreugde dat de dienst in goede orde is verlopen en dat alle nieuwe leden hun ja-woord met overtuiging konden geven. Een van hen vatte dat zelfs in woorden samen, toen ze niet alleen ‘Ja’ zei, maar eraan toevoegde: ‘… zonder twijfel, zonder aarzeling.’

De gemeente van Durrës telt nu acht belijdende leden. Eerder is een echtpaar al lid geworden.

Gerdine Zoeteman, jeugd- en vrouwenwerker in Durrës, schreef een gedicht naar aanleiding van de doop- en belijdenisdienst.

Knielend en klein
Zijn Naam belijden
buigend en leeg
schuilen bij Hem

Water wijzend
naar vuilheid en zonden
water getuigend
van reinigend bloed

Met Jezus begraven
in Hem opgestaan
gewassen in bloed
knielend verdergaan