Evangelie van het Kruis

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
Johannes 1: 14

Gekruisigd
Wat roept dat woord veel op. Smaad en vloek in de ogen van velen om het kruis. Agressieve afkeer bij geestelijke leidslieden op Golgotha. Diep verdriet bij Maria, Johannes, Petrus en de andere wankelende getrouwen rond hun Meester.

Genadig
Hij hangt daar met wijdopen armen. Verlaten door Zijn eigen discipelen, afgewezen door zowel Joden als heidenen. De mensen willen Hem niet, en ze begrijpen Hem niet. Maar Hij weet wat Joden en heidenen allebei nodig hebben: Zijn offer. ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’

Heerlijk
Dwaas is het in de ogen van het ongeloof. Maar in déze Gekruisigde zien we heerlijkheid. Aan Zijn hart vindt de zondaar vergeving. Door Zijn bloed wordt de middelmuur opgeheven en worden zij, die eertijds verre waren, huisgenoten Gods.

Hoe zouden we dit weten zonder de Bijbel? Waar vindt een mens vreugde buiten Gods Woord? Bijbelvertaalwerk in Guinee ontsluit het Evangelie van het Kruis voor mensen die Christus niet kennen. Wat een zegenrijk werk!

Meer Bijbel voor de Mogofin. Na aflevering 4 is dit de vijfde bijdrage in de ZGG Voorjaarsactie 2021. Bekijk hier aflevering 6.

Steun de Voorjaarsactie!
- Scan de QR-code op de afbeelding
- Gebruik deze Tikkie-link
- Geef via onze doneerpagina