Gedenkwaardige dag

Zondag 5 juni was voor ons een gedenkwaardige dag. De gemeente van Delvinë kreeg opnieuw een eigen evangelist. Geen Nederlander, maar een Albanees. Onze broeder Klement Rizallaraj was in november al aangenomen door het deputaatschap, en nu was daar het officiële moment van bevestiging.
Samen met broeder Shamet Mehmeti zal Klement het kerkcomité vormen. Klement als evangelist, Shamet met leidinggevende en diaconale taken.

In de dienst is stilgestaan bij Handelingen 1 en 2; het was namelijk de week voor Pinksteren. Het thema van de preek was ‘Het eerste getuigenis van een pasgekozen apostel’. Dit getuigenis gebeurde in de eigen taal, riep weerstand op, was het werk van de Heilige Geest en bevatte twee elementen, namelijk aankondiging van oordeel en verkondiging van redding. Deze zaken zijn ook nu in het leiden van een kerk van groot belang. In eigen kracht kunnen de broeders dit niet, gaven ze aan, maar omdat het Gods werk is, omdat de Heilige Geest is uitgestort, daarom kan het. Dat geeft hoop voor de toekomst.

Staande hebben we de broeders Psalm 133 toegezongen. Hoe goed is het als broeders samenwonen, en samenwerken.

Henk Visser, Albanië